Schoolreglementen

In het reglement van de school, academie of centrum leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. We geven je er een antwoord op al je vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk.

Door hieronder op de blokjes te klikken, kom je terecht bij het schoolreglement van je keuze.