Apenstaartjes

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Het CLB begeleidt alle scholen van het Stedelijk Onderwijs. Ouders, leraren, directies, kinderen en jongeren kunnen er gratis terecht voor informatie, hulp en begeleiding.

Op donderdagnamiddag is het CLB-anker (Gürsel Celiktas) aanwezig op school.

Meer info: www.stedelijkonderwijs.be/clb