Apenstaartjes

kleuter- en lagere school

Leerlingenparlement

Naast ouderparticipatie is het ook belangrijk leerlingen te laten participeren. Leerlingparticipatie hangt samen met het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen voor het leren, de leer- en leefomgeving in de klas en de organisatie in de klas en school.
Het is belangrijk om leerlingen de kans te geven actief deze verantwoordelijkheid op te nemen en samen te werken aan vaardigheden om effectief te participeren in het leren en leven op school.

leerlingenparlement

Elke klas kiest op een democratische manier een minister. Deze ministers komen op regelmatige basis bij elkaar in het leerlingenparlement.

Verslagen van het leerlingenparlement kan je hieronder (bijlage) raadplegen.

Volgende vergadering: dinsdag 10 maart 2020 om 12u30!