Apenstaartjes

kleuter- en lagere school

Onze school

Een open en warme school in een groene omgeving op Linkeroever!

De Apenstaartjes, waar kinderen uitgroeien tot zelfzekere jongeren! 

De Apenstaartjes is een warme school in een groene omgeving. We hebben aandacht voor een gezonde geest en een gezond lichaam. Onze kinderen leren zich aanpassen aan verschillende situaties. Dat is nodig in een wereld die voortdurend in verandering is. Ze zijn zelfbewust en zelfzeker. Ze kennen zichzelf, hun sterktes en hun talenten. Ze genieten ervan om samen te werken en te ontdekken. Ze weten hoe ze zichzelf en een ander kunnen helpen. In de Apenstaartjes krijgen ze een stevige dosis kennis en vaardigheden mee, maar ontwikkelen ze ook een betrokken houding. Zo bereiden we hun voor op een vlotte start in het middelbaar. 

Onze school telt 9 kleuterklassen (1 instapklas, 3 eerste en derde kleuterklassen, 2 tweede kleuterklassen) en 13 klassen in de lagere school (3 klassen van het eerste leerjaar en telkens 2 klassen van het tweede t.e.m. zesde leerjaar).

We hebben verschillende speelplaatsen. We beschikken over een heel groot grasveld, veel bomen en bergjes, drie voetbalveldjes en een basketbalveld.

Ons enthousiast team zorgt ervoor dat verschillende participanten kunnen deelnemen aan een boeiend schoolleven. 

Meer weten over onze school en hoe we te werk gaan? Klik dan zeker verder!