Apenstaartjes

kleuter- en lagere school

Oudervereniging

“De betrokkenheid van ouders bij het schoolleven verhoogt de leerkansen van hun kinderen!”

oudervereniging

Ouders hebben er dus alle belang bij om het contact met de school warm te houden maar ook de school is het belangrijk om op de best passende manier de communicatie met ouders aan te gaan.
We willen ouders informeren, maar willen ook zelf door hen geïnformeerd worden. We proberen ouders het schoolleven zo veel mogelijk actief te laten mee-maken en nodigen hen uit om op bezoek te komen, hun competenties te benutten, om initiatief te tonen, mee beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Dit doet de school omdat ze gelooft dat een actieve ouderparticipatie bijdraagt tot een krachtige leeromgeving die alle partijen ten goede komt.

Regelmatig vinden bijeenkomsten van de oudervereniging plaats.

De oudervereniging organiseert en ondersteunt heel wat activiteiten zoals een quiz, een rommelmarkt, een fuif voor ouders en de schoolkermis.
Er wordt ook financiële steun geboden voor uitstappen, aankoop van materialen en hapjes & drankjes tijdens feestjes voor de kinderen (Sint, Kerst, Carnaval,...)
Om dit te kunnen doen organiseert de oudervereniging jaarlijks een marsepein- en truffelverkoop en een wafelslag.