Apenstaartjes

kleuter- en lagere school

Maat op straat

Een verkeersveiligheidscampagne van Politie Antwerpen: van 1 tot 21 oktober 2018.

Onze leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar, nemen deel aan deze verkeersveiligheidscampagne. We werken in de klas dan rond hoffelijkheid in het verkeer en verzamelen die periode zoveel mogelijk "Maat op straat-charters" (gele handjes). De winnende school krijgt bezoek van niemand minder dan.... de Buurtpolitie!

maandag 1 oktober 2018