Apenstaartjes

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Wij zijn een stedelijke basisschool gelegen in een groene omgeving op de Antwerpse Linkeroever. Ons enthousiast team zorgt ervoor dat verschillende participanten kunnen deelnemen aan een boeiend schoolleven.

denkend aapje

 

 

Wat willen we bereiken?

 • een veilige en vertrouwde leeromgeving
 • groei naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • omgaan met verschillende normen en waarden
 • een evenwichtig taalonderwijs
 • een optimale ontwikkeling nastreven op het vlak van kennis, vaardigheden en attitudes
 • dat iedereen zijn eigen talenten kan ontdekken
 • onze kinderen aanzetten tot een gezonde en milieubewuste levensstijl

Hoe pakken we dit aan?

 • creëren van een open en warme sfeer
 • werken met diverse hulpmiddelen, materialen en (leer)strategieën
 • respectvol omgaan met elk individu
 • verschillende werkvormen gebruiken
 • aandacht voor een gezonde voeding
 • voldoende bewegingskansen
 • beperken van afval