Apenstaartjes

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Apenstaartjes is een stedelijke basisschool, middenin het groen van Linkeroever. Ons enthousiast schoolteam bezorgt de kinderen een boeiend schoolleven.

Wat willen we bereiken?

 • Een veilige en vertrouwde leeromgeving.
 • Zelfstandige kinderen die zelfredzaam zijn.
 • Respectvol omgaan met verschillende normen en waarden.
 • Een evenwichtig taalonderwijs.
 • Een optimale ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes.
 • Dat elk kind zijn of haar talenten ontdekt.
 • Elk kind aanzetten tot een gezonde en milieubewuste levensstijl.

Hoe pakken we dit aan?

 • Een open en warme sfeer op onze school.
 • We werken met verschillende hulpmiddelen, materialen en (leer)strategie├źn.
 • We gaan met iedereen respectvol om.
 • Onze leerkrachten gebruiken verschillende werkvormen.
 • We hebben aandacht voor gezonde voeding.
 • Onze kinderen krijgen tal van bewegingskansen.
 • We beperken ons afval zoveel mogelijk.