Apenstaartjes

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

De Apenstaartjes, waar kinderen uitgroeien tot zelfzekere jongeren! 

Onze basis: een gezonde geest in een gezond lichaam  

We willen een gezonde plek zijn voor kinderen, leerkrachten en ouders. Samen wisselen we op een respectvolle manier meningen, gedachten en ideeën uit. Onze school werkt samen met diverse partners rond thema’s als gezondheid en welzijn. Onze leerkrachten gaan zorgzaam om met elkaar, de kinderen, de ouders en de omgeving. We doen er alles aan opdat iedereen zich veilig en geborgen voelt. Want als we ons goed voelen, kunnen we beter leren.  

Groene open ruimtes zijn moeilijker te vinden in de stad. Kinderen bewegen te weinig of verliezen het contact met de natuur. We vinden het daarom belangrijk om een duurzame leeromgeving te zijn. We gaan zwerfvuil en sluikstorten tegen, investeren in groene energie, in gezondheid en welzijn. Samen met MOS, een organisatie voor mileuzorg, en andere partners maken we van onze school een groene en inspirerende plek. Onze school heeft een groot groen speelterrein. De zandbak, piratenboot en de boomhut zijn populaire plekjes. Kinderen kunnen zich op het grasveld volledig uitleven. Ze krijgen veel bewegingskansen. Ze sporten op het voetbal- of basketbalveld. Daarnaast organiseren onze partners Just Dance, City Pirates en Buurtsport allerlei sportactiviteiten na de schooluren.  

Ons lerarenteam is sportief, creatief en geëngageerd. We streven ernaar om leeractiviteiten zo vaak mogelijk in de buitenlucht te organiseren. Onze kinderen maken actief kennis met de leerstof. Ze leren door te ontdekken en te ervaren. Zelf groenten kweken en ermee koken? In onze moestuin gaan leren en plezier hand in hand. Ze zien kikkers groeien, voederen de kippen, verzorgen de konijnen.  

 

Onze ondersteuning: onderwijs op maat  

Bij ons mogen kinderen zijn wie ze zijn, met hun eigen sterktes en groeikansen. Fouten maken mag, want alleen zo kunnen we veel bijleren. We passen het leerproces aan aan de talenten en noden van het kind. Elk kind kan op eigen tempo kennis en ervaring opdoen die nodig zijn om vlot te kunnen starten in het middelbaar. Ons team leert van elkaar. We gaan regelmatig in elkaars klassen een kijkje nemen, we helpen elkaar en wisselen ideeën uit. We vinden het belangrijk om activiteiten op elkaar af te stemmen en elkaar op de hoogte te houden van de leerprocessen van de kinderen. Zo ondersteunen we de kinderen samen, vanaf de kleuterklas tot en met het zesde leerjaar! 

We gaan regelmatig in dialoog met ouders over wat het kind geleerd heeft. Zij kennen hun kind het beste. We zien ouders als onze belangrijkste partners. Tijdens het praatcafé of via bevragingen verzamelen we hun vragen en feedback. Regelmatig organiseren we infomomenten rond allerlei onderwerpen. Elke ochtend staan er leerkrachten aan de schoolpoort om ouders te begroeten. Op het einde van de schooldag staat de klasdeur open. Ouders mogen op die momenten altijd vragen stellen.   

 

Onze extra verbintenis: een betrokken houding 

In onze school leren kinderen met diversiteit en verandering om te gaan. We brengen de wereld binnen in onze school. Onze school is een mini-samenleving, waarin kinderen een participatieve houding leren ontwikkelen. Leerplezier zorgt ervoor dat kinderen graag leren en willen deelnemen aan activiteiten. Doordat ze inspraak krijgen in de keuze van projecten en thema’s, voelen ze zich betrokken bij de leerstof. Onze kinderen leren niet alleen op school, maar ook buiten de schoolmuren. We werken samen met een netwerk van buurtpartners. Ook ouders krijgen veel kansen om een betrokken rol te spelen in de dagelijkse schoolwerking. Ze kunnen zich verenigen in het oudercomité en samen activiteiten organiseren.  

Om een betrokken houding bij kinderen te stimuleren, zetten we extra in op deze drie pijlers: 

Rijk taalaanbod

Kinderen leren zich uitdrukken. Al op jonge leeftijd stimuleren we hun taalvaardigheid. In de kleuterklas staat leerplezier centraal. De taalactiviteiten prikkelen hun fantasie. Via leuke boekjes, de taalmuur, een klankkast, leesactiviteiten en toneel leren ze veel woordenschat. In de lagere school zetten we sterk in op zelfstandig lezen. Tijdens de middag is de schoolbib open. Door vaak in kleine groepjes te werken, krijgen kinderen veel spreekkansen. Daarnaast vertellen de kinderen tijdens kringgesprekken en leren ze zo veel nieuwe woorden bij.  

Sociale vaardigheden en communicatie 

Kinderen oefenen hun sociale vaardigheden en communicatieskills. In de lagere school zorgt de leerlingenraad ervoor dat elk kind een stem heeft en inspraak heeft in de schoolwerking. Kinderen leren hun mening te uiten en voor een ander op te komen. Ze leren luisteren naar elkaar. In alle klassen geven we kinderen de kans om veel samen te werken in kleine en in grotere groepen.  We vinden het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders open communiceren en constructief feedback geven. Alleen zo kunnen we goed samenwerken.

Zelfredzaamheid

We willen dat kinderen op hun eigen benen leren staan. We geven sturing aan het leerproces, maar kinderen krijgen ook inspraak en worden actief betrokken. Na een duidelijke instructie, is het aan de kinderen om zelf te ontdekken en te onderzoeken. Ze leren plannen en oplossingen zoeken. Ze krijgen veel inzicht in hun leerproces. We stimuleren kinderen om eigen keuzes te maken tijdens het hoekenwerk. Al vanaf de kleuterklas leren kinderen zelfstandig werken via contractwerk en met een keuzebord.