Stedelijke basisscholen

Een kleuterschool of lagere school in jouw buurt

Basisscholen Antwerpen Zuid

Op zoek naar een kleuterschool en lagere school in Antwerpen-Zuid? 

Alle Antwerpse scholen gebruiken het aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. 
De aanmeldingen voor het schooljaar 2023-2024 zijn ondertussen afgesloten.  

Heb je je kind niet aangemeld en wil je het toch inschrijven in een van onze scholen? Dan kan dat tijdens de vrije inschrijvingsperiode, vanaf 23 mei 2023 om 9 uur.  

Vanaf 16 mei 2023 om 12 uur vind je de lijst van scholen die nog vrije plekken hebben op de website van Meld Je Aan. Neem rechtstreeks contact op met een school om uw kind daar in te schrijven. 

 

 • school in een culturele wijk op Antwerpen Zuid
 • bewegend leren
 • veel sportieve, culturele en creatieve activiteiten
 • elk kind wordt gezien
 • warm contact met ouders

Naar de website van Studio Dynamo

 • muziek vormt het DNA 
 • school maken doen we samen
 • trots op onze sfeervolle klassen
 • leereffecten centraal: het doel is leren en het realiseren van leerwinst
 • aandacht voor talent en interesse

Naar de website van Musica

 • creatieve school in de buurt Brederode
 • aandacht voor lezen via ons LIST-project (Lezen IS Top)
 • het project Schaakmat en een betrokken leerlingenraad
 • focus op zorgbeleid
 • een sterke oudervereniging

Naar de website van De Kleine Wereld

 • kleinschalige buurtschool met gemoedelijke sfeer in de buurt Markgrave
 • onderwijs en zorg op maat van elk kind
 • middagdutje voor de jongste kleuters
 • opvang van 7:00 tot 18:00 uur en aanbod van naschoolse activiteiten
 • sterke leerling- en ouderparticipatie

Naar de website van De Kolibrie

 • school met groene en rustige hoekjes
 • culturele activiteiten en projecten rond muzische vorming en verkeersveiligheid
 • we werken klasdoorbrekend
 • aandacht voor milieuzorg en voor gezonde voeding
 • jongste kleuters mogen een middagdutje doen

Naar de website van De Sterrenkijker

 • mooi schoolgebouw met rustige hoekjes
 • grote tuin
 • ontdekkend leren
 • ervaren team
 • sterke ouderwerking

Naar de website van Expedissimo