Stedelijke basisscholen

Een kleuterschool of lagere school in jouw buurt

Inschrijven

Op zoek naar een kleuter- en lagere school in Antwerpen?

Meld je Aan periode is voorbij

Alle Antwerpse scholen gebruiken het aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Om te kunnen inschrijven in één van onze kleuter- of lagere scholen moet je je kind eerst aanmelden.

Als je je kind hebt aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode, is het nog niet automatisch ingeschreven. Je wacht op een bericht van Stad Antwerpen. In dat bericht staat in welke school je je kind kan inschrijven. Dit bericht krijg je eind april/begin mei

De inschrijvingen kunnen door de corona-crisis niet op school gebeuren. Neem contact op met de school om af te spreken hoe je je kind kan inschrijven.

Vrije inschrijvingsperiode start op 28 mei 2021

Heb je je kind niet aangemeld in de voorbije periode en ben je nog op zoek naar een school? Je kan je kind registreren voor een school met vrije plaatsen. Dit doe je tijdens de vrije inschrijvingsperiode vanaf 28 mei 2021 om 9 uur

Vanaf 26 mei 2021 om 10 uur vind je op de website van Meld je Aan een overzicht van de scholen die op dat moment nog vrije plaatsen hebben. Onze scholen communiceren hun vrije plaatsen ook op hun eigen schoolwebsite en via hun Facebookpagina. 

De vrije inschrijvingen zullen online verlopen via Meld je Aan. Kies een school met vrije plaatsen en registreer je kind.

Hulp nodig? 

Contacteer: 
Helpdesk Aanmelden 
T: 0800 62185 
helpdesk.aanmelden@stad.antwerpen.be 
meldjeaan.antwerpen.be