Stedelijke basisscholen

Een kleuterschool of lagere school in jouw buurt

Naar de kleuterschool

Vanaf 2,5 jaar kan jouw kind bij ons terecht in de instapklas van de kleuterschool. Daar leert het in eerste instantie op een leuke manier omgaan met andere kleuters in een veilige schoolomgeving. Daarnaast leert het de structuur van een schooldag aan en zorgen we er voor dat je kind zich goed voelt op school. Het is belangrijk dat je het eigen ontwikkelingstempo van jouw kind respecteert. Vooraleer je kind naar de instapklas gaat, moet het al over enkele vaardigheden beschikken: 

  • Kan jouw kind zich al enigszins verstaanbaar maken? 
  • Kan jouw kind al een paar uur zonder zijn ouders zijn?
  • Weet jouw kind wanneer het honger of dorst heeft?
  • Geeft jouw kind op tijd aan dat het naar het toilet moet?

In september van het jaar waarin je kind 3 wordt, mag je zoon of dochter naar de eerste kleuterklas. In een speelse en warme omgeving krijgt je kind alle kansen om zich te ontplooien. Elk kind moet verplicht naar school vanaf dat het 6 jaar wordt. Bij de overgang naar de lagere school is er een taalscreening. Kinderen met een te grote taalachterstand kunnen verplicht worden om een taalbad te krijgen.

 

Er zijn 7 momenten waarop je kind in de kleuterschool mag starten: de eerste schooldag van het schooljaar, de eerste schooldag na de herfst-, kerst-, krokus-, of paasvakantie, de eerste schooldag na 1 februari of de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

kinderen geboren tot en met.... stappen in ... dus vanaf...
1 maart 2015 na de zomervakantie vrijdag 1 september 2017
6 mei 2015 na de herfstvakantie maandag 6 november 2017
8 juli 2015 na de kerstvakantie maandag 8 januari 2018
1 augustus 2015 vanaf 1 februari donderdag 1 februari 2018
19 augustus 2015 na de krokusvakantie maandag 19 februari 2018
16 oktober 2015 na de paasvakantie maandag 16 april 2018
14 november 2015 na Hemelvaart maandag 14 mei 2018

Is je kind na 14 november 2015 geboren? Dan kan het pas instappen in het schooljaar 2018-2019.

 

 

Voor kinderen die al 3 jaar zijn gelden bovenstaande instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

 

 

Net zoals goede voeding is ook voldoende slaap een basisbehoefte bij kinderen die voor het eerst naar de kleuterschool gaan. De allerkleinsten hebben 's middags dan ook vaak nog nood om even te slapen. Uit onderzoek van de Amerikaanse University of Colorado blijkt bovendien dat kleuters tussen 2 en 3 jaar meer last van stress hebben en ongelukkiger zijn als ze geen middagdutje kunnen doen. Onze scholen hebben tijd en ruimte om kleuters rust te geven, zodat ze er daarna weer tegenaan kunnen gaan.