Stedelijke basisscholen

Een kleuterschool of lagere school in jouw buurt

Scholenzoeker Kleuter- en Lager Onderwijs

Zoek op schoolnaam

Scholen
72 Resultaten
 • Toon als Lijst
 • Toon op Kaart
Fort III-straat 5
2100 Deurne
T: 
03 334 43 50
Troeven van Het Vliegertje
 • Diverse schoolprojecten
 • Accent op muzische vorming
 • Culturele uitstappen
 • Hoekenwerk
 • Sterke ouderwerking
 • Geëngageerde zorgteam
 • Tal van projecten
Thibautstraat 65
2100 Deurne
T: 
03 293 27 80
Maarschalk Montgomerylaan 15
2100 Deurne
T: 
03 320 81 70
Troeven van Hoedjes van Papier
 • Creatieve school
 • Projectwerking
 • Natuur- en verkeerseducatie
 • Culturele activiteiten
 • Actieve ouderparticipatie
 • Sterk zorgbeleid
 • Internationalisering
 • Milieuzorg op school
 • Oog voor taalontwikkeling
 • Schoolbibliotheek
De Gryspeerstraat 84
2100 Deurne
T: 
03 328 03 20
Troeven van Inpeeria
 • Sterke ouder- en leerlingparticipatie
 • Aandacht voor creativiteit, kunst en cultuur
 • Huistaakbegeleiding
 • Gevarieerde werkvormen, gedifferentieerd werken, hoeken- en contractwerk
 • Anti-pestbeleid
 • Gezondheidsbeleid
 • Aangepaste klasbibliotheek en maandelijks bibliotheekbezoek
 • Maandelijks klasdoorbrekende crea- en spelnamiddag
 • Begeleiding en advies bij oriëntering en doorstroming
 • Ontdekkasteel: leren omgaan met techniek
Jozef Balstraat 6
2600 Antwerpen
T: 
03 239 17 65
Arthur Sterckstraat 61
2600 Berchem
T: 
03 239 17 65
Troeven van Klavertjevier
 • Welbevinden staat centraal
 • Gericht taalaanbod
 • Actieve werkvormen
 • Familiaal karakter
 • Oudercomité en koffiemomenten voor ouders
 • Kinderparlement
 • Individuele aandacht voor elk kind
 • Oog voor beweging en gezondheid
 • Samenwerking tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar om de overgang te verzachten
M. Montgomeryplein 8
2140 Borgerhout
T: 
03 289 19 30
Troeven van Kleine Muze
 • Daltongericht onderwijs
 • Klasdoorbrekend werken
 • Buitenschoolse activiteiten
 • Kringgesprekken
 • Oudergroep
 • Automatische doorstroming naar de lagere school
Haviklaan 2
2100 Deurne
T: 
03 334 39 70 (voor- en nabewaking: 03 334 39 72)
Troeven van Koekatoe
 • We zetten in op sociale vaardigheden en engagement. Dat zie je ook in het hele schoolgebeuren.
 • We zorgen voor diversiteit en brede speel- en leermogelijkheden.
 • In een veilige leeromgeving en ongedwongen sfeer mag elke kleuter zichzelf zijn.
 • Moderne, open infrastructuur met groene buitenruimte
Gerard le Grellelaan 5
2020 Antwerpen
T: 
03 820 81 50
Troeven van Kosmos
 • Midden in het Nachtegalenpark
 • Natuurschool
 • Beweging
 • Projecten
 • Individuele aanpak
 • Aandacht voor gezonde voeding
 • Leeftijdsdoorbrekende werking
 • Nauwe samenwerking met de ouders
 • Openluchtklassen
 • Oudergroep
Lakborslei 262
2100 Deurne
T: 
03 360 50 36/37
Troeven van Kriebel
 • Contract- en hoekenwerk
 • Projectwerking
 • Groepswerk
 • Taalactivering
 • Kleuterturnen
Boekenberglei 279
2100 Deurne
T: 
03 432 41 90
Troeven van Land van Nu
 • Familiale buurtschool
 • Welbevinden en betrokkenheid
 • Zelfontdekkend leren
 • Klasdoorbrekend werken
Mellinetplein 13
2600 Berchem
T: 
03 502 08 40
Troeven van Leopold3
 • Familiale school
 • Gedifferentieerd werken
 • Huiswerkklas
 • Jaarlijks project met gans de school
 • Breed aanbod
 • Actieve oudervereniging
 • Aandacht voor kritische, sociale en zelfstandige ontwikkeling
 • Nieuwe speelplaats en turnzaal

Pagina's

Terug naar de lijst

Zichtbaar op kaart: resultaat 51 - 60 van 72