Stedelijke basisscholen

Een kleuterschool of lagere school in jouw buurt

Schoolreglementen

In het schoolreglement leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. Je leest alles over de rechten en plichten van jou of je kind. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk.

Door  op de links te klikken, kom je terecht bij het schoolreglement van je keuze.

 
De schoolspecifieke schoolreglementen kan je raadplegen op de websites van de scholen.
Klik hier voor een overzicht van de kleuter- en lagere scholen.