CLB

Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Hoe kunnen we jou helpen?

Je kan met je vragen en problemen zelf aankloppen bij de CLB-medewerker. Maar je kan dit uiteraard ook eerst samen met de leerkracht op school bekijken. Misschien kan die helpen of weet hij of zij een antwoord. Soms nemen de leerkrachten contact op met het CLB omdat ze zich zorgen maken over een leerling. En soms neemt het CLB ook zelf initiatief. Als een leerling vaak spijbelt, bijvoorbeeld. Of bij besmettelijke ziekten op school.

Je maakt best vooraf een afspraak. Vaak hebben onze medewerkers ook een spreekuur op school.

Onze aanpak
Een CLB-medewerker luistert eerst naar je verhaal. Waar ben je bezorgd om, wat loopt er fout? Soms kan hij je meteen voorthelpen, soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Soms zijn gesprekken niet genoeg, bijvoorbeeld bij leerproblemen. Dan kan het CLB ook onderzoeken doen, bijvoorbeeld rond gehoorproblemen, begaafdheid, aandacht en concentratie, leerstoornissen...
In sommige gevallen is meer gespecialiseerde hulp nodig. Het CLB werkt dan nauw samen met o.a. centra voor behandeling van leerproblemen, diensten geestelijke gezondheid, revalidatiecentra…
Begeleiding door het CLB is gratis.

We helpen je snel verder
Je kan er vanuit gaan dat een eerste gesprek binnen de tien werkdagen plaatsvindt. Hoe het dan verder loopt, hangt af van de ernst van het probleem. Meestal helpen enkele korte gesprekken of acties, maar soms is er meer hulp nodig of moet het CLB ook een externe dienst inschakelen. Dan kan het langer duren. Je mag in die periode zelf altijd contact opnemen met het CLB.