CLB

Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Leren en studeren

Kinderen kunnen bij het leren moeilijkheden ervaren. Naar schatting 1 op 5 jongeren heeft een leerachterstand of een leerprobleem.

Leerproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben: problemen thuis, weinig zelfvertrouwen, verkeerde leermethode, hardnekkige lees-, schrijf- of rekenproblemen, aandachtsproblemen, problemen met de werkhouding,…

In het basis- en secundair onderwijs ligt de eerste zorg in de handen van de school zelf. Een gesprek met de klasleraar of klastitularis is een belangrijke eerste stap als je een leerprobleem wil aanpakken. Die leraar kan overleggen met andere collega's, zoals een zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, graadcoördinator of de directeur.

In vele gevallen zal de school zelf kunnen helpen. Is dat niet het geval, dan kan zij doorverwijzen naar het CLB. Het CLB zal dan samen met jou op zoek gaan naar een gepaste oplossing. De begeleiding door het CLB is gratis.

Soms is meer gespecialiseerde hulp nodig. Het CLB werkt daarom samen met andere diensten, zoals centra voor de behandeling van leerproblemen, revalidatiecentra of centra voor geestelijke gezondheidszorg.