CLB

Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Pyschisch en sociaal functioneren

Steeds meer maatschappelijke problemen die al dan niet met opvoeding of school te maken hebben sluipen het onderwijs binnen: armoede, drugs, aids, pesten, spijbelen, faalangst, uitsluiting, echtscheiding, enz… Het psychisch en sociaal functioneren van een leerling heeft rechtstreeks invloed op zijn welbevinden en schoolse beleving en vice versa.

Het CLB ondersteunt leerlingen individueel, werkt preventief en remediërend waar mogelijk. Bij eenvoudige problemen kunnen gesprekken en maatregelen op school en in de klas al helpen. Bij complexe problemen verwijst het CLB soms door naar meer gespecialiseerde diensten en therapeuten voor behandeling.

Bij spijbelen is het CLB-team verplicht om begeleiding te starten. De begeleiding bestaat erin dat men in de eerste plaats met de leerling zelf op zoek gaat naar de redenen waarom gespijbeld wordt. CLB-medewerkers bevragen de verdere motivatie of herbekijken het leertraject. Tijdens het hele proces wordt nauw overlegd met ouders, school en andere partijen om tot een oplossing te komen die voor iedereen haalbaar en wenselijk is.