CLB

Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Schoolloopbaanbegeleiding

Tijdens de schoolloopbaan heb je misschien vragen over je studiekeuze of latere beroepskeuze:

 • Welke richting of opleiding zou je het best volgen?
 • Beter van richting veranderen?
 • Wat houdt een bepaalde studierichting in?
 • Waar op de arbeidsmarkt kan je terecht met een bepaald diploma?
 • Welke opleiding kan je het best volgen om een bepaald beroep uit te oefenen?

De school is het eerste aanspreekpunt. Heel vaak kan de school zelf helpen. Of ze verwijst je door naar het CLB.

Op eigen initiatief informeert het CLB kinderen en ouders op een aantal belangrijke momenten in de schoolloopbaan over studie- en beroepskeuze.  Maar je kan ook altijd zelf contact opnemen met het CLB voor persoonlijk overleg.

Neem ook een kijkje op  de website Onderwijskiezer van de CLB's met:

 • Uitgebreide informatie over studierichtingen en opleidingen
 • Scholenzoekers
 • Online tests waarmee je kind zijn belangstelling verkent
 • Vragenlijsten die peilen naar studiemotivatie en –methode
 • Informatie en filmpjes over diverse beroepen
 • Materialenbox met alles wat kinderen en jongeren, leraren en ouders kan helpen bij de studiekeuze: brochures, werkboeken, zelftests, websites .

Presentatie mogelijkheden na het secundair onderwijs