CLB

Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Stage bij CLB

Heb je zin om op korte termijn met zeer veel problematieken, soorten cliënten, verschillende disciplines en een groot netwerk in contact te komen, kies dan voor een stage bij het Stedelijk CLB Antwerpen!

"Ik leerde elke dag nieuwe dingen bij."
Dorien Creyf, 3de jaar Toegepaste Psychologie, Thomas More Antwerpen.

DorienAls Bachelor in de Toegepaste Psychologie, met afstudeerrichting school-en pedagogische psychologie, was ik zeer geïnteresseerd in een stageplaats op het CLB. Binnen school- en pedagogische psychologie is het CLB een populaire werksetting waarvoor je in de opleiding ook goed wordt voorbereid.

Vanaf dag één van mijn stageperiode werd ik goed ontvangen. De sfeer op het stedelijk CLB van Antwerpen was aangenaam en stimulerend. Zowel binnen het team als op de gehele werkvloer had ik het gevoel dat ik werd ervaren als een nieuwe collega.

Hoewel ik het gevoel had dat ik degelijk was voorbereid door de opleiding, leerde ik toch elke dag nieuwe dingen bij. Het stedelijk CLB heeft een ruim aanbod en er werken verschillende disciplines. Dit maakte een stage op het CLB zeer afwisselend en leerrijk.

Een stage op het stedelijk van Antwerpen vraagt enige zelfstandigheid en flexibiliteit. In het begin observeerde ik vooral, maar al vrij snel mocht ik verschillende taken zelfstandig uitvoeren. De afwisseling in het werk kwam mede doordat ik me moest verplaatsen naar verschillende scholen. Flexibiliteit is hierbij belangrijk omdat ik snel van de ene school naar de andere school moest gaan en omdat enkele afspraken niet konden doorgaan en of verplaatst werden.

Wie zijn wij?

We werken op het stedelijk CLB Antwerpen met meer dan 100 collega’s. In multidisciplinaire teams werken artsen, psychologen, maatschappelijke werkers, paramedische werkers en interculturele bemiddelaars samen rond een zeer grote verscheidenheid aan hulpvragen. In het stedelijk CLB Antwerpen werken we steeds multidisciplinair. Er wordt zeer breed gekeken naar hulpvragen uit verschillende invalshoeken waardoor er veel kennisdeling is. Dit is cruciaal voor een kwalitatieve begeleiding. Per school is er een CLB-medewerker als aanspreekpunt.

Wat doen we?

Het stedelijk CLB Antwerpen is verantwoordelijk voor de begeleiding en de preventieve gezondheidszorg van leerlingen in ongeveer 70 basisscholen (21 000 leerlingen), 20 secundaire scholen (7500 leerlingen) en 16 scholen voor Buitengewoon onderwijs (2100 leerlingen). Dit houdt in dat er samengewerkt wordt zowel met leerlingen, ouders als schoolteams. We werken samen met het Stedelijk Onderwijs en hechten belang aan de democratische waarden van ieder, ongeacht geaardheid, status of achtergrond. We geloven in de groeikansen van elke lerende.

De hulpvragen kunnen gesteld worden rond vier domeinen:

  1. Leren en studeren: leerstoornissen, leerachterstand, aandachtsproblemen, werkhouding, schoolrijpheid, studiehouding,…
  2. Onderwijsloopbaan: informatie rond structuur secundair onderwijs, adviezen rond overgangen (kleuter/lager onderwijs, lager/secundair onderwijs, secundair/ hoger onderwijs of arbeidsmarkt of oriëntering naar buitengewoon onderwijs,
  3. Psychisch en sociaal functioneren: pestproblemen, regeldoorbrekend gedrag, agressief gedrag, spijbelen, problematische thuissituatie: opvoedingsproblemen, mishandeling/ misbruik, faalangst,…
  4. Preventieve gezondheidszorg: medische onderzoeken, vaccinaties, profylactische maatregelen, automutilatie, ongewenste tienerzwangerschappen, druggebruik, eetstoornissen,…

Wie zoeken wij?

Voor bachelor- en masteropleidingen voorzien we uitsluitend een stageplaats voor laatstejaarsstudenten. Je kan je kadidaat stellen en wij zullen op dat moment bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Wat kan je van ons verwachten?

Als stagiair(e) wordt je opgevangen in een vast team, krijg je een stagementor toegewezen en sluit je aan bij een onthaaltraject met veel vormingsmogelijkheden. Je krijgt wekelijks feedback waardoor je ook steeds de mogelijkheid krijgt om bij te sturen. Indien je stage langer duurt dan 4 weken is er na 1 maand een begeleidingsgesprek. Er is een vast tussentijds evaluatiemoment en een eindevaluatie. Alle informatie over een stage bij het CLB vind je in het stagedocument.

Je takenpakket is afhankelijk van de opleiding die je zelf volgt. Je kan zelf aangeven of je een voorkeur hebt voor een bepaald onderwijsniveau (basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon Onderwijs). We proberen hier dan zeker rekening mee te houden.

Geïnteresseerd? Vraag je stage aan bij CLB Antwerpen

Na overleg met je stagebegeleider, stuur je je motivatiebrief en CV door via mail naar clb_hr@so.antwerpen.be. Als kandidaat stagiair(e) wordt je daarna uitgenodigd voor een intakegesprek om te bekijken of jouw profiel overeenkomt met onze verwachtingen.