Suggestie? Melding? Klacht?

Het Vraag- en meldpunt

Meestal gaat alles prima op school. Maar als het mis gaat, dan zijn we er ook voor jou. Heb je een suggestie, melding of klacht over de werking van je school, academie of centrum? Dan kan je terecht bij het Vraag- en Meldpunt van het Stedelijk Onderwijs. Een team van deskundigen behandelen je melding objectief en probeert samen met jou tot een oplossing te komen. Zowel binnen onze scholen, academie, centra als bij de ondersteunende diensten van het Stedelijk Onderwijs. Je kan ervoor kiezen te melden buiten de school, academie, centrum.

Want elke suggestie, melding of klacht verdient een antwoord. 

 

Je kan bij het Vraag- en Meldpunt terecht voor ondermeer volgende vragen:

  • Ben je op zoek naar algemene informatie over een van onze scholen, academies of centra (wie, wat, waar, wanneer of hoe)?
  • Wil je een suggestie doen om de werking te verbeteren?
  • Is er volgens jou iets niet in orde in jouw school, academie of centrum?
  • Werd je onvriendelijk onthaald, kreeg je geen antwoord op je vraag of vind je dat een beslissing van de school niet voldoet aan de vastgelegde voorwaarden?​​

Je kan met je vraag, melding of klacht terecht op het meldpunt via www.vraagenmeldpunt.be. Je kan er bij het inzenden ook voor kiezen buiten je school, academie of centrum te melden.

Een beroep indienen tegen uitsluiting van een school-academie-centrum

Word jij of jouw kind door de school definitief uitgesloten op basis van een tuchtmaatregel en ben je daar niet mee akkoord? Dan kan je binnen de drie werkdagen nadat je de beslissing hebt gekregen hiertegen in beroep gaan. Je bezorgt ons je argumenten waarom je niet akkoord kan gaan met de beslissing en wij nodigen je uit voor een gesprek met de beroepscommissie binnen de 8 werkdagen. Zolang het onderzoek loopt, blijven genomen beslissingen wel gelden.

> Vul het online formulier in.

Een beroep indienen tegen een eindbeslissing van een school-academie-centrum

Ben je niet akkoord met de evaluatie van jou of je kind? Dan kan je ten laatste op de 3de werkdag nadat je de eindbeslissing gekregen hebt een gesprek aanvragen bij de directeur. Leidt dit gesprek of eventueel een nieuwe beslissing van de klassenraad nog niet tot een oplossing, dan kan je in beroep gaan bij de beroepscommissie. Je  dient dit beroep in binnen 3 werkdagen na het gesprek met de directeur (of na de mededeling van de nieuwe beslissing van de klassenraad). Je bezorgt ons je argumenten waarom je niet akkoord kan gaan met de eindbeslissing, waarna de beroepscommissie een beslissing over het beroep neemt voor 15 september. Meer uitleg over de deze procedure vind je terug in het school- academie of centrumreglement. 

> Vul het online formulier in.

Een probleem of opmerking over de website

Heb je een vraag over de website? De informatie die je zocht niet gevonden? Iets gezien dat niet klopt? Contacteer dan de webmaster.

> Vul het online formulier in.

Regels van behoorlijk bestuur

We vinden het belangrijk dat jij of jouw kind zich goed voelen bij onze werking. Al onze scholen, academies en centra houden zich daarom strikt aan de regels van behoorlijk bestuur. Dat betekent onder andere dat:

  • de school elke beslissing zorgvuldig voorbereidt;
  • elke beslissing van de school redelijk moet zijn;
  • elke beslissing van de school onderbouwd moet zijn;
  • elke betrokkene recht heeft op informatie.

Ombudsvrouw Stad Antwerpen

De Ombudsvrouw van Stad Antwerpen is ook bevoegd voor de stedelijke scholen. Bij haar dienst kan je terecht als je de stappen binnen het Stedelijk Onderwijs doorlopen hebt: je school, academie of centrum, divisieniveau, organisatieniveau (al dan niet via Vraag- en Meldpunt).