Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Inschrijven De Leerexpert Dullingen

Digitaal inschrijven

Vanaf 8 juni start de vrije inschrijvingsperiode. Door de coronamaatregelen zijn de inschrijvingen jammer genoeg digitaal. Wij zullen op een later moment kennis maken met de leerling en de schoolwerking aan jou voorstellen. Ook als er op dit moment geen vrije plaatsen beschikbaar zijn, mag je je intentie om in onze school in te schrijven met dit formulier kenbaar maken.

Opgelet: Als je je kind al hebt aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode van 27 april tot 15 mei 2020, moet je dit niet opnieuw doen. Je ontving dan een mail waarin staat wat je moet doen.

Formulier inschrijving

Met dit formulier, schrijf je jouw kind in op onze school. Je inschrijving komt in ons inschrijvingsregister. Dat register bepaalt de volgorde van inschrijvingen op basis van chronologie. Wij laten jou weten of je kind rechtstreeks is ingeschreven, of op de wachtlijst staat.

Om in het buitengewoon secundair onderwijs in te schrijven, heb je een verslag ‘toegang tot het buitengewoon onderwijs’ of een voorlopig document, opgesteld door het CLB, nodig. In dat verslag staat welke opleidingsvorm of onderwijstype je kind mag volgen.

Ben je niet zeker of wil je graag hulp bij het invullen van het webformulier?
Contacteer dan

  • de school op het nummer 03 217 26 36
  • of het CLB op het nummer 03 338 44 88
  • of mail naar clb@so.antwerpen.be.

Het inschrijven wordt gepauzeerd vanaf zondag 5 juli 2020 en gaat weer van start op maandag 24 augustus 2020.


 

Contactgegevens om inschrijving te vervolledigen:

De ouder is de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of in rechte of in feite de leerling onder zijn bewaring heeft. In het geval de leerling meerderjarig is, wordt onder 'ouder' de meerderjarige leerling verstaan.

Inschrijving voltooien

Om je kind in te schrijven moet je ook akkoord gaan met ons pedagogisch project en het schoolreglement. Je vindt ze op onze website. We hebben bovendien heel wat bijkomende informatie en toestemmingen nodig. Het is niet mogelijk om dit allemaal via dit formulier te regelen.

Wij nemen zelf contact met je op om deze informatie en toestemmingen digitaal te bekomen.