Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Omgaan met het cliëntsysteem

1. Waarover gaat de module?

Als je met iemand werkt, dan krijg je nooit te maken met een persoon alléén, maar tegelijkertijd met zijn familie, omgeving, met organisaties, een school, instelling… Dit hele systeem dat met een cliënt samenhangt, is het “cliëntsysteem”. Je leert in deze module de competenties om met het cliëntsysteem om te gaan.

2. Wat moet je kunnen / kennen aan het einde van deze module?

  • de nodige informatie over een cliënt of je doelgroep zoeken en vinden;
  • informatie geven aan een cliënt of zijn omgeving;
  • de cliënt of je doelgroep ondersteunen bij het uitbouwen van sociale netwerken;
  • te weten komen welke personen of organisaties belangrijk kunnen zijn voor je cliënt of je doelgroep;
  • je cliënt ondersteunen om de relatie met zijn familie te onderhouden;
  • gepast reageren op voorstellen of reacties die je krijgt vanuit het cliëntsysteem;
  • omgaan met vragen over de opvoeding of begeleiding van een cliënt;
  • een functionele relatie onderhouden met de school of de opleidingsverstrekker / de werkgever / andere dienstverlenende organisaties; 
  • je verplaatsen in de achtergrond van je cliënt of van het cliëntsysteem;