Crea 16

kleuterschool en lagere school

KS algemeen

klas

KS - Klasfoto's 2019-2020

schrijfdans

Ouders konden op de "infoavond van Schrijfdans" aan de lijven ondervinden hoe onze kleuters werken om de basisbewegingen van "ons schrift" in te oefenen. We maakten pannenkoeken in scheerschuim en kwamen zo tot de slapende en wakkere 8.