Crea 16

kleuterschool en lagere school

KS algemeen

K1a

KS - Klasfoto's 2020-2021

schrijfdans

Ouders konden op de "infoavond van Schrijfdans" aan de lijven ondervinden hoe onze kleuters werken om de basisbewegingen van "ons schrift" in te oefenen. We maakten pannenkoeken in scheerschuim en kwamen zo tot de slapende en wakkere 8.