Crea 16

kleuterschool en lagere school

Oudervereniging

De oudervereniging heeft als doel een positieve samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen en dit ten bate van een harmonische ontplooiing van alle leerlingen. 
De oudervereniging verleent ook steun aan de schoolinitiatieven die de kwaliteit en de uitstraling van de school ten goede komen.

​Alle ouders zijn uitgenodigd op de vergaderingen van de oudervereniging.
De verslagen van deze vergaderingen worden ook doorgemaild via de aanspreekouders.
Vragen voor de oudervereniging kan je via mail sturen naar Katleen Venken of Anneleen Steeno 

Meer info kan u vinden op onze Facebookpagina.

 

Vergaderingen oudervereniging

23/09/2020
25/11/2020
20/01/2021
24/03/2021
02/06/2021
Telkens op woensdag om 19u45