Crea 16

kleuterschool en lagere school

Gedeeltelijke heropstart van de lessen vanaf vrijdag 15 mei

Gedeeltelijke heropstart van de lessen vanaf vrijdag 15 mei
chool

Beste ouders

 

De voorbije weken hebben we allen in een vreemde wereld geleefd. Onze kinderen hebben hun school, hun leerkrachten en hun vriendjes moeten missen.  We hebben geprobeerd dit gemis gedeeltelijk op te vangen door een aanbod op afstand te voorzien en pogingen ondernomen om online contact mogelijk te maken.  Dit was voor ons een hele uitdaging.

 

Vanaf vrijdag 15 mei  zal onze school gedeeltelijk heropstarten. We zijn blij een deel van onze kinderen terug te kunnen verwelkomen.  Tegelijk blijven we triest omdat dit maar voor een beperkt deel van onze leerlingen het geval is en we ook op een heel andere manier zullen moeten werken.  Toch doen we ons uiterste best  om een mooi en zinvol aanbod te realiseren voor het eerste, tweede en zesde leerjaar. We staan hierbij ook zeker stil bij het welbevinden van de kinderen en willen in eerste instantie weten hoe zij de voorbije weken hebben beleefd. 

De voorbije dagen werd met de centrale diensten van het Stedelijk Onderwijs onderzocht hoe we dit op een veilige en haalbare manier kunnen doen. Crea 16 is ‘gebouwtechnisch’ ook erg complex. Zo levert onze dienst patrimonium bijvoorbeeld extra wasbekkens en wordt er belijning en bewegwijzering voorzien om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 

Om alles veilig te laten verlopen zijn wij uiteraard verplicht de richtlijnen van de overheid op te volgen.

  • Wie ziek is, blijft thuis. Als kinderen op school ziek worden, moeten de ouders hen onmiddellijk komen afhalen.
  • Maximaal inzetten op handhygiëne : de kinderen zullen hun handen moeten wassen bij het betreden van de school en bij het binnen komen en verlaten van de klas.
  • Afstand bewaren : gezien de beperkte grootte van onze lokalen is het noodzakelijk om groepen van maximaal 10 leerlingen de voorzien. Dat betekent dat een heel deel van onze leerkrachten mee ondersteuning zal bieden in andere klassen. Concreet wil dit zeggen dat elke klasgroep zal verdeeld worden in vijf deelgroepen.
  • Sommige leerkrachten mogen van hun huisarts niet komen werken.  Zij blijven wel mee van thuis uit het afstandsonderwijs plannen en opvolgen. 
  • De kinderen worden zoveel als mogelijk in vaste groepen, in een vast lokaal en bij een vaste leerkracht geplaatst. De indeling van de groepen wordt door de leerkrachten gecommuniceerd op woensdag 13 mei.  De samenstelling van deze groepen is vast.  Wijzigingen van samenstelling of samenvoegen van groepen is helaas niet mogelijk.
  • Leerkrachten worden verplicht een mondmasker te dragen.  Tijdens het geven van de lessen voorzien we spatmaskers, omdat dit zowel voor de leerkracht als voor de leerlingen prettiger werkt. De kinderen van de lagere school hoeven geen mondmaske te dragen.

U vindt hieronder de planning per klas en de toelichting voor de noodopvang.

 

6de leerjaar 

De leerlingen volgen les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 9u15 tot 11u45.  Dit zijn per dag drie lestijden van 50 minuten zonder pauze.
Er is geen middagstudie voorzien en er is geen les in de namiddag.

De kinderen worden begeleid door Juf Lynn Van Aken, meneer Chris, juf Nathalie, juf Wendy, juf Barbara en juf Schrollan.

 

1ste leerjaar 

De leerlingen volgen les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 8u30 tot 12u05. Zij krijgen telkens 2 lessen van 50 minuten met een kwartier speeltijd.  Er is geen middagstudie voorzien en er is geen les in de namiddag.

De kinderen worden begeleid door Juf Eva, juf Niki, juf Lio, juf Caroline en juf Verena.

 

2de leerjaar 

De leerlingen volgen les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 9u00 tot 12u35. Zij krijgen telkens 2 lessen van 50 minuten met een kwartier speeltijd.  Er is geen middagstudie voorzien en er is geen les in de namiddag.

De kinderen worden begeleid door Juf Lynn De Wit, juf Katia, juf Emmanuelle, juf Jolien en juf Marleen.

 

Noodopvang

Onze school blijft dagelijks opvang organiseren voor ouders die hier nood aan hebben.

De noodopvang wordt verzorgd door de leerkrachten van de school die geen vaste klasgroep begeleiden. Ook hier kunnen er maximaal 10 kinderen in één lokaal bij één leerkracht.

De noodopvang start om 8u45 en eindigt om 15u30, op woensdag op 12u20.

Er is voorbewaking vanaf 7u30 en nabewaking tot 17u30. 

Opgelet : op woensdag is er slechts nabewaking tot 13u30. 

Als u van de noodopvang gebruik wil maken, vragen wij of dit ten laatste de dag voordien door te geven via crea16@so.antwerpen.be

We vragen met aandrang om enkel de noodopvang te gebruiken indien het niet anders kan.  Te veel aanwezige leerlingen in de noodopvang kan immers het geven van de lessen in het gedrang brengen.

 

Algemene praktische afspraken vanaf vrijdag 15 mei

Er wordt in ons gebouw éénrichtingsverkeer ingevoerd. De ingang van onze school is via huisnummer 50, de uitgang via huisnummer 52.  Onder het afdak aan de voorbouw wordt een looppad voorzien.

Het aantal ouders dat het schoolgebouw betreedt, moet beperkt worden en ouders moeten de school onmiddellijk terug verlaten.

Kinderen die naar de noodopvang komen, gaan ook rechtstreeks het lokaal binnen.  De kinderen van de lagere school doen dit zelfstandig.  De kleuters worden door de ouders aan de deur van het klaslokaal afgezet.

De fietsenstalling mag zo weinig mogelijk gebruikt worden.  We vragen om enkel met de fiets te komen, indien je op meer dan 1 km afstand van de school woont. Bij voorkeur gebruikt u de fietsenstalling aan de straatkant.

 

We zijn ons er van bewust dat deze regeling mogelijk niet voor iedereen ideaal is.  Toch hebben we ernaar gestreefd alles zo goed mogelijk te organiseren zodat het voor iedereen haalbaar blijft en we de kinderen op een fijne manier terug kunnen verwelkomen in Crea 16.  We testen deze werking uit op vrijdag 15 mei.  Indien nodig wordt er nadien bijgestuurd.  We willen u vragen om deze afspraken zo goed mogelijk op te volgen, dit voor de veiligheid van al onze kinderen, ouders en personeelsleden.  Verder hopen we ook op enige mildheid, het is mogelijk dat de eerste dagen nog niet alles even vlot verloopt.

Dank alvast voor uw begrip en medewerking!

 

Namens het voltallige schoolteam van Crea 16 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Marc Plichart/Directeur

Stedelijk Onderwijs/Stedelijke Basisschool Crea 16
Grote Hondstraat 50/2018 Antwerpen
tel +32 3 292 63 50/51 52/fax +32 3 292 63 59

crea16@so.antwerpen.be / http://www.crea16.be

vrijdag 8 mei 2020