Crea 16

kleuterschool en lagere school

Inschrijven in het secundair onderwijs

Hieronder kan u de meest recente informatie over de inschrijvingen voor het secundair onderwijs terug vinden. Voor verdere vragen of bij onduidelijkheden kan u terecht op het gratis nummer van meldjeaan : 0800 62 185
inschr

Inschrijven en aanmelden voor het eerste jaar van het secundair onderwijs in Antwerpen. 

Alle secundaire scholen werken met Meld je aan.

 

Op maandag 14/01/2019 besliste de algemene vergadering van het LOP secundair onderwijs dat alle secundaire scholen in Antwerpen voor de inschrijvingen voor schooljaar 2019 – 2020 gebruik zullen maken van Meld je aan.

 

Tijdlijn.

De tijdlijn die de scholen daarbij zullen hanteren, is de onderstaande. Een aantal specifieke aandachtspunten worden vermeld in het rood.

 

 

SCHOOLJAAR 2019-2020

AANMELD/INSCHRIJVINGSPERIODES

STARTDATUM

EINDDATUM

Voorrangsperiode aanmelden broers/zussen en kinderen van personeel (via MJA-website)

(worden ook aangemeld via Meld je aan)

Woensdag 13/02/2019 om 9u30

Woensdag 27/02/2019 t.e.m. 17u

Communicatie van toewijzing voorrangsgroepen

11/03/2019

Inschrijfperiode broers/ zussen en kinderen van personeel (Ticket vervalt 05/04 om 17u!)

maandag 18/03

 

5/04/2019 t.e.m. 17u

Publicatie vrije plaatsen

Donderdag 14/03/2019

Aanmeldperiode indicator/niet- indicator leerlingen met MJA-website (geen voorrang meer voor broers/zussen en KVP)

Vrijdag 15/03/2019 vanaf 9u30

Vrijdag 5/04/2019 t.e.m. 17u

Communicatie van de resultaten van de ordening aan scholen, leerlingen en ouders

Donderdag 2/05/2019

Publicatie van de vrije plaatsen

Dinsdag 7/05/2019

Inschrijfperiode indicator/niet- indicator leerlingen met een toewijzingsticket

(ticket vervalt 4/06/2019 om 17u)

Vrijdag 10/05/2019 om 9u30

Dinsdag 4/06/2019 t.e.m. 17u

Start vrije inschrijfperiode 
(inschrijven of op wachtlijst plaatsen)

Vrijdag 10/05/2019 om 9u30

(Start op zelfde dag als inschrijvingsperiode)

Geldigheid wachtlijsten

t.e.m. de 5de schooldag van oktober = 
7 oktober 2019

 

Ordeningscriteria:

De Antwerpse secundaire scholen melden voor 1A en 1B aan op basis van twee criteria:

-        Toeval
-        Voorkeur

Waarbij de kinderen eerst op toeval worden geordend. Krijgen de kinderen tijdens het draaien van de ROM een toekenning in meerdere scholen, dan speelt het criterium voorkeur en blijft enkel de toekenning over in de hoogste school van voorkeur.

Anders dan in basisonderwijs speelt het criterium ‘afstand’ geen rol.

Kinderen kunnen geen toewijzing krijgen in een school waarvoor niet werd aangemeld!

 

1 A en 1B:

Kinderen kunnen aanmelden voor:

-        1A
-        1B
-        1A én 1B (wanneer tijdens de aanmeldingsperiode nog niet duidelijk is naar waar de leerling georiënteerd wordt).

Kinderen kunnen bij het bekomen van een toekenning ook inschrijven, hetzij voor 1A, hetzij voor 1B of voor 1A én 1B. Dit is de enige vorm van dubbele inschrijvingen, toegestaan voor het eerste jaar van het secundair onderwijs.

 

Communicatie en infomomenten:

Alle leerlingen, geboren in 2007 en gedomicilieerd in Antwerpen én alle leerlingen die momenteel in een zesde leerjaar in een Antwerpse basisschool schoollopen (maar niet in Antwerpen gedomicilieerd zijn) ontvangen op in de tweede helft van februari een infopakket over inschrijven en aanmelden voor het eerste jaar van het secundair onderwijs in Antwerpen. In dit pakket vinden ze de infobrochure en een scholenlijst.

Alle basisscholen ontvangen dan ook een infopakket met een aantal extra brochures, scholenlijsten en posters.

Er worden ook infosessies voor ouders georganiseerd. Deze worden vermeld op https://meldjeaan.antwerpen.be (secundair onderwijs) van zodra de data, uren en locaties gekend zijn.

 

Inschrijvingsdatum voor de hogere leerjaren van het secundair onderwijs.
Voor alle andere leerjaren wordt (chronologisch) ingeschreven vanaf 23/04/2019.

 

Ondersteuning en vragen.
Ouders kunnen met vragen terecht bij: helpdesk.meldjeaan@stad.antwerpen.be  - gratis nummer 080062185

maandag 21 januari 2019