Crea 16

kleuterschool en lagere school

Visie en aanpak

Crea 16 is de naam die we gaven aan de creatieve stedelijke basisschool nummer 16. Het wijst ook op de extra dimensie die we als school willen geven aan de opvoeding van de kinderen. Het schoolteam werkt aan de creatieve ontplooiing van elk kind. We helpen hen om zich creatief te uiten. We leren hen bovendien de creativiteit van anderen te respecteren. Creatief omgaan met informatie en oplossingsmethoden maakt deel uit van onze visie.

Het schoolteam houdt steeds rekening met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, bepaald door het departement onderwijs. Onze aanpak is ook helemaal afgestemd op de regels van het pedagogisch project van het stedelijk onderwijs.

Accenten

Binnen deze visie legt Crea 16 een accent op de muzische ontwikkeling van het kind. We bekijken hiervoor alle domeinen: beeld, drama, beweging, muziek en media.

De school wil zo een positieve invloed hebben op:

  • de sociale ontwikkeling;
  • de taalvaardigheid;
  • het beheersen van de lichaamstaal;
  • de zelfontplooiing;
  • en de assertiviteit van elk kind.

De betrokkenheid van elk kind is hierbij belangrijk. Dat biedt ons de kans om verder te bouwen op zijn of haar talenten. Het leerproces dat de kinderen doormaken op onze school is bovendien belangrijker dan de kwaliteit van de toonmomenten (zang, voordracht, toneel, dans, …).

Kleuterschool

Vanaf de kleuterschool neemt beleving een belangrijke plaats in. Dat kan via poppenspel, samenzang, ritmiek, dramatiseren, improviseren, theaterbezoeken en veel meer. Dit muzisch werken leidt in derde kleuterklas tot een toonmoment. Hier krijgen de kleuters de kans om hun durf en hun muzische kunnen en aanvoelen in al zijn facetten te tonen aan een groter publiek.

Lagere school

In de lagere school streven we naar een evenwichtig aanbod binnen de verschillende muzische domeinen. Onze lessen lopen projectmatig. Via deze weg komen onze kinderen in contact met de verschillende muzische leergebieden. Ze ervaren hoe de domeinen met elkaar verbonden zijn.

Hun ervaringen worden voelbaar in het zesde leerjaar. Het eindproject (toneel, performance, …) neemt hier namelijk heuse proporties aan. Een brede waaier van diverse muzische disciplines komt tot één geheel in een toonmoment.

Het schoolteam wil met deze projecten de kinderen motiveren. Zo voelen ze zelf hoe vakken als bv. wereldoriëntatie, geschiedenis en metend rekenen ook een raakvlak hebben met cultuur in het algemeen.