Crea 16

kleuterschool en lagere school

Voorzieningen

Gebouwen en terreinen

Het schoolgebouw van Crea 16 is een historisch waardevol gebouw dat dateert van het begin van de twintigste eeuw.  Het gebouw heeft een gesloten karakter, de vier vleugels zijn alle opgetrokken rond de speelplaats. In het schoolgebouw is ook kinderdagverblijf ‘De Puppies’ gevestigd. 

Het gebouw is gelegen naast de administratie en onderhoudplaats van ‘De Lijn’, de achterzijde grenst aan de spoorweg.

Reeds ettelijke jaren zijn er grondige renovatiewerken aan de gang in het schoolgebouw.  In een eerste fase werden de daken vernieuwd en de gevels gereinigd (2007-2008).  De tweede fase omvatte het vervangen van al het buitenschrijnwerk (2009-2010).  Vanaf 7 november 2011 is de derde fase van start gegaan : de renovatie van de binnenruimtes en de heraanleg van de speelplaats.  Deze werken zullen duren tot de zomer van 2013.

 

Schoolstructuur

De school werkt met een jaarklassensysteem.  We streven naar 8 kleuterklassen en 12 lagere schoolklassen van telkens 24 leerlingen. Het schoolbestuur/de directie bepaalt autonoom de indeling van de groepen. Dit gebeurt in overleg met de leerkrachten en het zorgteam. 

De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode. 

Na de 1ste en de 2de kleuterklas wordt de indeling van de 2 parallelklassen gewijzigd.
Indien nodig wordt ook de indeling van de groepen op het einde van de instapklas gewijzigd.

De lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en leervorderingen. Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of meer andere groepen ingedeeld worden.
Na het 2de en 4de leerjaar wordt de groepsindeling gewijzigd en deze wordt ten laatste bekend gemaakt op de eerste schooldag in september.
Onder bepaalde omstandigheden kan bij eender welke overgang naar een ander leerjaar de groepsindeling gewijzigd worden.