Creatopia

kleuter- en lagere school

Creatopia

Troeven

  • Buurtschool
  • Muzische opvoeding
  • Creatief taalgebruik
  • Ouderraad
  • Energiecoole school
  • Positief leer- en leefklimaat
  • Sterk zorgbeleid
  • Onderwijs op maat

Contact

Het muzische zit voor een stuk ook geïntegreerd in andere leervakken

Samuel Bellinkx
Leerkracht 3e leerjaar
Samuel Bellinkx, leerkracht 3de leerjaar in Stedelijke basisschool Creatopia

Ik hou veel van taal en heb een leuke juf

Massir El Badri
Leerling 5e leerjaar
Massir El Badri, leerling 5e leerjaar van Stedelijke basisschool Creatopia

Wij houden rekening met wat je kind kan.

Peter Vinken
Directeur
Peter Vinken, directeur van Creatopia