Creatopia

kleuter- en lagere school

Aanwezigheid

In de kleuterschool:

Het is aan te raden je kleuter iedere dag naar school te brengen. Kleuters hebben nood aan regelmaat en zo missen ze ook niets van het klasgebeuren. Afwezigheden graag persoonlijk of telefonisch melden.
Bij niet-leerplichtige kleuters hoeft een doktersbriefje niet. Voor leerplichtige kleuters geldt een andere regeling. Bij elke afwezigheid bezorgen de ouders aan de klasleerkracht een ondertekende verklaring of een medisch attest. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Bij afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende schooldagen is een medisch attest verplicht.

Kleuters aanwezig op de speelplaats in Stedelijk basisschool Creatopia

Aanwezigheid 3de kleuterklas: 

Om de overstap te mogen maken naar het eerste leerjaar moet de kleuter minstens 220 halve dagen aanwezig zijn. 
Indien de kleuter onvoldoende aanwezig is geweest zal er een verplichte taalproef afgenomen worden door het clb. Bijkomende informatie kan je na vragen bij het CLB.