Creatopia

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Onze CLB ankers zijn Lise Schepers voor de kleuterschool en 1ste leerjaar, en Isabelle Dorny voor het 2de tot en met het 6de leerjaar.

Gegevens : Lise Schepers       GSM : 0477 989 222      lise.schepers@so.antwerpen.be

                   Isabella Dorny       GSM : 0474 881 079      isabella.dorny@so.antwerpen.be

Van zodra de school moeilijkheden ondervindt bij het leren of bij bepaalde gedragingen van leerlingen, kan zij (mits toestemming van de ouders) contact opnemen met het CLB anker om samen naar mogelijke oplossingen te zoeken. Zij kan ook tips aanreiken naar de begeleiding thuis.
Het CLB anker heeft ook de mogelijkheid om eventuele doorverwijzingen te adviseren (logo, kinesist, therapeuten,…). Kinderen met een leerstoornis of een afwijkend gedrag kunnen in samenspraak met de ouders onderzocht worden Ouders mogen weigeren om in contact te komen met het CLB. Dit moet schriftelijk bevestigd worden. Hoe je het CLB kan bereiken kan je steeds terugvinden op hun website!