Creatopia

kleuter- en lagere school

Onze lagere school

Kleuters van stedelijke basisschool creatopia'Creatopia' is een kleinschalige basisschool waar iedereen, iedereen kent. In een positief leef- en leerklimaat krijgt elk kind er onderwijs op maat.

Directeur: Sonja den Ouden

Beleidsondersteuner: Sara Wildiers

Meester Roel

meester Roel

meester Robin

meester Sam