Creatopia

kleuter- en lagere school

Opvang

Speelgoed uit de kleuter- en lagere school CreatopiaVoor ouders worden een aantal extra ‘diensten’ ingericht om de leerlingen op te vangen voor en na de lesuren. Ook tijdens de middagpauze organiseren we opvang. Deze diensten vallen volledig buiten de onderwijsopdracht van de leerkrachten waarvoor een extra vergoeding dient betaald te worden

Voor - en nabewaking
De voor- en nabewaking gebeurt zowel in de kleuterschool als in de lagere school. Er is er voorbewaking (vanaf 7u00) en nabewaking (tot 18u00).

De ouders brengen de kinderen ’s ochtends tot in de opvang.

De voor- en naschoolse opvang is betalend vanaf 07:00 en vanaf 15:45.
Voor kinderen die niet opgehaald worden voor 18u, wordt er een noodprocedure opgestart. Dit houdt onder andere in het verwittigen van de politie en de opvang door het ckg.

Middagtoezicht
Voor de kleuterschool
Het middagtoezicht loopt van 12u20 tot 13u40. De leerlingen eten in de refter of in de klas hun boterhammen.
De kinderen van de speelklas doen een middagdutje.
Kinderen die naar huis gaan eten, moeten opgehaald worden voor 12u20 en worden ten vroegste tegen 13u25  terug verwacht.

Voor de lagere school
Het middagtoezicht loopt van 12u05 tot 13u25. De leerlingen eten in de refter of in de klas hun boterhammen.
Kinderen die naar huis gaan eten, worden opgehaald door de ouders aan de poort omstreeks 12u05 en worden ten vroegste tegen 13u10 en ten laatste tegen 13u25 terug verwacht.
Het middagmaal wordt best evenwichtig samengesteld en in een brooddoos meegebracht. Zo weinig mogelijk in wegwerpverpakking meegeven!

Vakantieopvang

Ben je op zoek naar opvang voor je kind tijdens de schoolvakanties?

Kijk op https://vakantieaanbod.antwerpen.be/

Via deze zoeker vind je snel en makkelijk een leuke dagactiviteit, themaweek, sportkamp of speelpleinwerking.
De website bundelt het aanbod van de meeste organisaties in Antwerpen. Het aanbod wordt regelmatig aangevuld.