Creatopia

kleuter- en lagere school

Ouderparticipatie

Wij streven naar een zo goed mogelijke communicatie met de ouders. Vandaar dat er een aantal contactmomenten en overlegorganen zijn waar er contact kan zijn tussen de school en de ouders.