Creatopia

kleuter- en lagere school

Praktisch

Goede regels maken goede vrienden. Vandaar dat wij een aantal regels op papier gezet hebben. Deze kan je terugvinden bij schoolreglement. Enkele verdere praktische afspraken kan je hieronder vinden.