Creatopia

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Tekening van een dichtgebonden schoolreglement Stedelijke Basisschool CreatopiaHet schoolreglement en schoolbijlage wordt bij inschrijving of in het begin van het schooljaar aan de ouders voorgelegd. Het wordt door de ouders ondertekend ter kennisname en akkoordverklaring. Dit schoolreglement is een aanvulling bij het schoolreglement voor kleuters en lagere school van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

Het schoolreglement van onze school vind je in de bijlage.