Creatopia

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Man met verrekijker voor visie van Stedelijke Basisschool Creatopia

Elk kind is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities.  In SB Creatopia krijgt iedereen gelijke onderwijskansen en streven we een maximale leerwinst na bij élke leerling. 

Om die kwaliteit te bereiken, heb je een werking nodig die gericht is op de toekomst en flexibel genoeg is om in te spelen op wat er in de samenleving verandert.

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden, in eerste instantie op het middelbaar onderwijs, hanteren wij 2 doelgerichte principes: Effectieve Directe Instructie (EDI) en Zelfstandig Werk (ZW).

Via EDI brengen wij de kinderen duidelijke doelen aan in het begin van elke les wiskunde en taal. Aan deze doelen wordt met alle kinderen van de klas stapsgewijs  gewerkt tot ze zelfstandig de inoefening hiervan kunnen doen. 

De zelfstandige verwerking krijgen de leerlingen via een wekelijks contract binnen het Zelfstandig Werk. De leerlingen leren zelfstandig plannen, inoefenen en verbeteren. Hierdoor heeft de leerkracht de beweegruimte om leerlingen die extra ondersteuning of hulp nodig hebben te ondersteunen.

Elk jaar heeft ook een zorgleerkracht toegewezen die op maat van alle leerlingen hulp biedt en ook de klasleerkracht mee kan ondersteunen.