De Esdoorn

kleuter- en lagere school

De Esdoorn

Troeven

  • Zorgbeleid
  • Accent op taalontwikkeling
  • Uitdagende activiteiten en materiaal
  • Verkeersproject
  • Sterke ouderwerking

Contact

Foto's

1k
23 februari 2017
3K
23 februari 2017

Omdat allochtone ouders niet altijd de weg naar school vinden, werken wij met pictogrammen

Tine Lens
Leerkracht 1e leerjaar
Tine Lens, leerkracht van het 1e leerjaar van de Stedelijke basisschool De Esdoorn

Wij werken ook in de kleuterklas actief rond taal

Steffi Struys
Juffrouw 1ste kleuterklas
Steffi Struys, leerkracht van het 1ste kleuterklasje van Stedelijke basisschool de Esdoorn

Dankzij Skype houden onze kinderen contact met vriendjes uit een verbroederde school in Kebdana

Marleen Geeraerts
Marleen Geeraerts, van stedelijke basisschool De Esdoorn

Vacatures

deeltijds, 12u per week
deeltijds, 15u per week
voltijds, 24u per week