De Esdoorn

kleuter- en lagere school

De Esdoorn

Troeven

  • Zorgbeleid
  • Focus op bewegen
  • Uitdagende activiteiten
  • Aandacht voor fijne motoriek
  • Accent op taalontwikkeling
  • Ouderparticipatie
  • Verkeersproject
  • Stagewerking

Foto's

6 februari 2020
15 januari 2020
15 januari 2020

Project in de kijker

Van 16 tot 22 november is het voorleesweek. Net als de...

Nieuws

17 februari 2020
19 januari 2020
Affiche
4 november 2019

Kalender

01 februari - 29 februari
01 maart - 31 maart
01 april - 30 april

Met nieuwe leerkrachten samen voor de spiegel staan om de knepen van het vak te leren...

Tim Goris
Leerkracht 4de leerjaar
Schoolmentor

Zorgen moet je doen, niet maken!

Els Van Gool
Zorgcoördinator

De Esdoorn is voor mij een huis met vele kamers!

Goedele Janssens
Zorgleerkracht kleuters

The only disability in life is a bad attitude.

Jonathan Van den Broeck
Zorgcoördinator

Stralende glimlach om ouders te doen uitkijken naar het volgende bezoek!

Marleen Geeraerts
Secretariaat
Marleen Geeraerts, van stedelijke basisschool De Esdoorn

Vacatures

voltijds, 24u per week
Fruithof
voltijds, 24u per week
Villa Stuivenberg
deeltijds, 12u per week
De Zonnebloem