De Esdoorn

kleuter- en lagere school

De Esdoorn

Troeven

  • We laten de talenten van kinderen groeien.
  • Aandacht voor een taalrijke omgeving.
  • Een volledig aanbod voor anderstalige nieuwkomers.
  • Een brede kijk op de wereld is belangrijk.
  • Kinderen leren zelfstandig werken
  • We gaan voor een echt samenverhaal

Project in de kijker

Actief burgerschap - Wereldschool

...

Met nieuwe leerkrachten samen voor de spiegel staan om de knepen van het vak te leren...

Tim Goris
Leerkracht 4de leerjaar
Schoolmentor

Zorgen moet je doen, niet maken!

Els Van Gool
Zorgcoördinator

Stralende glimlach om ouders te doen uitkijken naar het volgende bezoek!

Marleen Geeraerts
Secretariaat
Marleen Geeraerts, van stedelijke basisschool De Esdoorn