De Esdoorn

kleuter- en lagere school

De Esdoorn

Troeven

  • Zorgbeleid
  • Accent op taalontwikkeling
  • Uitdagende activiteiten en materiaal
  • Verkeersproject
  • Sterke ouderwerking

Contact

Foto's

9 januari 2017
19 december 2016

Project in de kijker

Beste wensen voor het nieuwe jaar vanwege het hele team

winter

Kalender

24 februari 2017
27 februari - 05 maart
krokusvakantie
06 maart 2017

Omdat allochtone ouders niet altijd de weg naar school vinden, werken wij met pictogrammen

Tine Lens
Leerkracht 1e leerjaar
Tine Lens, leerkracht van het 1e leerjaar van de Stedelijke basisschool De Esdoorn

Wij werken ook in de kleuterklas actief rond taal

Steffi Struys
Juffrouw 1ste kleuterklas
Steffi Struys, leerkracht van het 1ste kleuterklasje van Stedelijke basisschool de Esdoorn

Dankzij Skype houden onze kinderen contact met vriendjes uit een verbroederde school in Kebdana

Marleen Geeraerts
Marleen Geeraerts, van stedelijke basisschool De Esdoorn

Vacatures

deeltijds, 20u per week
deeltijds, 12u per week
voltijds, 24u per week