Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

De Leerexpert Dullingen

De situatie

De Leerexpert Dullingen in Brasschaat is een school voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs, met daarnaast een Multi Functioneel Instituut (MFC) waarmee nauw samengewerkt wordt. Het MFC maakt gebruik van het oorspronkelijke en oudste gedeelte van het gebouw. De school zelf bevindt zich in de uitbreidingen en in de later toegevoegde modulaire units.

Momenteel bestaat de school uit 2 kleuterklassen, 3 lagere school-klassen en 5 secundaire-school klassen. De school evolueert naar 4 kleuterklassen, 5 lagere-school-klassen en 6 secundaire klassen. Hiervoor is natuurlijk extra ruimte nodig.

De werken

De bestaande modulaire schoolunits zullen verdwijnen en vervangen worden door een nieuwbouwvleugel achteraan het gebouw en enkele kleinere uitbreidingen aan de voorzijde van het gebouw.

  • De basisschool zal zijn plaats krijgen in de nieuwbouwvleugel achteraan het gebouw.
  • Het reeds bestaande gebouw zal gebruikt worden voor de secundaire school. Dit gebouw wordt wel eerst uitgebreid gerenoveerd. 
  • Voor het gebouwgedeelte waarin het MFC momenteel gehuisvest is wordt eveneens een renovatie voorzien.

Naast de gebouwen wordt ook het terrein aangepakt.

  • De school krijgt speelplaatsen aangepast aan de doelgroep.
  • Om de parkeerproblematiek aan te pakken zal een parking op eigen terrein gecreëerd worden.
  • De voortuinstrook wordt heraangelegd zodat de schoolbussen aan het begin en einde van de schooldag steeds op eigen terrein de kinderen kunnen brengen en ophalen.

Timing van de werken

Start werken: 1 april 2018
Eind werken: Augustus 2020
Ingebruikname nieuwe school: 1 september 2020