de Academies

muziek - woord - dans - beeld

Tarieven en inschrijven

INSCHRIJVEN

Ben je nieuw? Heb je vragen over een opleiding?
Neem gerust contact op met het secretariaat van één van onze Academies. 
Zij geven je alle informatie over onze opleidingen en zetten je op weg met online inschrijven.
De inschijvingen zijn momenteel afgesloten. Je kan terug inschrijven vanaf 18 juni 2018.

Academie Berchem | Academie Borgerhout | Academie Deurne | Academie Ekeren | Academie Hoboken | Academie Merksem | Academie Wilrijk 
 


Online inschrijven

DOEN! Vanaf 18 juni 2018 kan je je terug makkelijk online inschrijven voor de meeste opleidingen. 

Schrijf online in

Schrijf je online in in enkele stappen! Ontdek het hier!

 • Zoek een opleiding op www.deacademies.be
 • Klik op ‘Schrijf online in’.
 • Kies op de pagina waar je nu op terecht komvoor ‘de Academies’.
 • Maak een account: op deze manier herkennen we je in ons systeem. Eens je Account aangemaakt is ontvang je van ons een e-mail om je account te activeren. Kan je deze mail niet meteen vinden, check dan even je ‘ongewenste mail of spam vak’ in je mailbox.
 • Klik op de link in de activeringsmail in je inbox.
 • Vervolledig je profiel. Dit geeft ons meer informatie over wie je bent, zoals je geboortedatum, vorige opleidingen,... Een profiel toevoegen kan voor jezelf, maar ook voor je kinderen indien je deze wenst in te schrijven, en dit binnen hetzelfde account. Zo heb je makkelijk alles samen in één overzicht of ‘dashboard’.
 • Klik nu op ‘inschrijven’.
 • Selecteer je opleiding: iedere opleiding bestaat uit een aantal vakken.
 • Kies voor elk vak de plaats waar je les wil volgen en selecteer ook het lesmoment van je keuze. Je ziet meteen of er nog plaats is! Voeg alle gekozen klassen toe aan je winkelmandje. Nu kan je je inschrijving afronden.
 • Betaal veilig en snel met Bancontact:  Je inschrijving is pas volledig als ze betaald is. Na betaling krijg je automatisch een bevestiging dat we je inschrijving ontvangen hebben.

Van zodra je inschrijving verwerkt is door het secretariaat ontvang je nog een definitieve bevestiging.

Tips:

 • Online inschrijven is enkel mogelijk als je een Belgisch rijksregisternummer (zie SIS-kaart) of bis-nummer hebt.
 • Wil je je kind (tot 18 jaar) inschrijven, registreer je dan eerst zelf via de knop aanmelden. Je kan dan je kind aan jouw account koppelen en daarna inschrijven. 
 • Je kan per persoon slechts voor één volledige opleiding binnen een eenzelfde studierichting (muziek, woord, dans, beeldende kunst) inschrijven. 
 • Je kan wel meerdere personen inschrijven (bv kinderen) of inschrijven voor verschillende studierichtingen.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) online inschrijven
 

Annulatie en terugbetalingen
Inschrijvingsgelden kunnen worden terugbetaald tot uiterlijk 30 september met uitzondering van een forfaitaire kost (€20 of €15 bij verminderd tarief ). Deze wordt nooit terugbetaald.


Inschrijven aan de balie van je Academie

Inschrijvingen in juni 2017
vanaf maandag 12 juni tot en met vrijdag 30 juni tijdens de openingsuren van het secretariaat (zie website van de Academie)

Inschrijvingen in augustus 2017
van vrijdag 25 augustus 2017 tot en met donderdag 31 augustus 2017 tijdens de openingsuren van het secretariaat (zie website van de Academie)

Inschrijvingen in september 2017
van vrijdag 01 september tot en met zaterdag 30 september 2017 tijdens de openingsuren van het secretariaat (zie website van de Academie)

Academie Berchem | Academie Borgerhout | Academie Deurne | Academie Ekeren | Academie Hoboken | Academie Merksem | Academie Wilrijk 
 


TARIEVEN inschrijvingsgeld schooljaar 2017-2018 

Jongeren en kinderen die op 31 december 2017 nog geen 18 jaar zijn 85€  (of 57€ wanneer men recht heeft op sociale vermindering*)
Jongvolwassenen van 18- tot 24-jarigen die op 31 december 2017 nog geen 25 jaar zijn 144€  (dit is een verminderd tarief waar men altijd recht op heeft)
Volwassenen vanaf 25 jaar 327€  (of 144 wanneer men recht heeft op sociale vermindering*)
   

Je krijgt een professionele begeleiding door kunstenaars-docenten. Je hebt de beschikking over alle nodige atelier-infrastructuur en andere faciliteiten van de Academie. Volwassen studenten genieten van uitstappen, lezingen en musea-bezoeken aan goedkopere tarieven en ontvangen een gratis studentenkaart. Deze kaart geeft kortingen bij aankopen of culturele bezoeken. Het inschrijvingsgeld omvat geen huur van instrumenten of het gebruik van nodige materialen.

Tarieven en voorwaarden aanbod muziek voor kinderen 6-7 jarigen

*Criteria voor sociale vermindering 

Jongeren van 18 t.e.m. 24 jaar Je hebt altijd recht op het verminderde tarief van 144 euro. Je moet geen attest binnenbrengen.
Jongeren van 6 tot en met 17 jaar Je hebt recht op verminderd tarief als een andere persoon van jouw gezin* al inschrijvingsgeld betaald heeft in dezelfde of in een andere Academie. Of als deze persoon inschrijvingsgeld betaald heeft voor een andere studierichting (woord-muziek-dans-beeldende kunst).
Uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan Je hebt recht op verminderd tarief. Hiervoor heb je een attest nodig van de VDAB, geldig voor het Deeltijds Kunstonderwijs. Dit attest moet afgeleverd worden door de VDAB in september, eventueel samen met een attest 'samenstelling van het gezin'. Attesten van vakbonden worden niet aanvaard.
Personen die genieten van een leefloon of personen ten laste daarvan Je hebt recht op verminderd tarief. Je brengt hiervoor een 'attest van het OCMW', 'attest inkomensgarantie voor ouderen' of 'attest rentebijslag' bij de Academie binnen.
Personen met een beperking of personen ten laste daarvan

Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief.

Wat breng je binnen bij je Academie:

Kinderen en jongeren: een attest van de FOD SZ met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid of een attest van je kinderbijslagfonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag). Dit attest moet duidelijk aangeven dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%.

Volwassenen: een attest van de FOD SZ “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap” of rekeninguittreksels waaruit de betaling van deze tegemoetkoming blijkt. Er zijn drie types tegemoetkomingen:

* een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van een vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;

* een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’;

* een tegemoetkoming voor hulp aan ouderen (THAB), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.

Personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% Je hebt recht op verminderd tarief. Je hebt een attest nodig van de mutualiteit dat een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% of een attest van de FOD Sociale Zeker met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen’ (gelijkwaardig aan een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%).
Residenten in gezinsvervangend tehuis of Medisch-Pedagogische Instelling Je hebt  recht op verminderd tarief. Hiervoor breng je een attest van je instelling binnen in de Academie.
Statuten erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan  Je hebt recht op verminderd tarief. Deze vermindering wordt enkel toegestaan als je in het bezit bent van een geldig attest 'erkend politiek vluchteling'. Dit attest moet je bij de betaling van het inschrijvingsgeld voorleggen. Kan je dit niet voorleggen, dan moet het volledige inschrijvingsgeld betaald worden. Je kan dan nog tot uiterlijk 30 september een geldig attest binnen brengen in de Academie om een terugbetaling van het verschil te verkrijgen.

Opgelet! Onder gezin verstaan we:

Officieel samenwonend zijn op hetzelfde adres (op basis van informatie uit het rijksregister of een andere officiële bron). Je moet gezamenlijk het huishouden regelen en daartoe moet iedere persoon financieel of op een andere manier bijdragen.De leden van een gezin hoeven volgens deze definitie geen bloedverwanten te zijn. Omgekeerd behoren bloedverwanten niet automatisch tot een zelfde gezin! Bijvoorbeeld als ze niet op het zelfde adres wonen. De verificatie zal in sommige gevallen een document ‘samenstelling van het gezin’ opvragen, afgeleverd door de gemeentelijke administratie.