De Beren

kleuter- en lagere school

AED - Heartsaver

Deze vzw ijvert voor een maximale toegankelijkheid tot AED’s (= Automatische Externe Defibrillator) of HARTstarters. Een plotse hartstilstand is immers één van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Elke seconde telt!

HARTstarters mogen dan wel van levensbelang zijn, maar vaak zijn die te weinig toegankelijk voor het grote publiek.