De Beren

kleuter- en lagere school

De eerste schooldag met SuperNils

2 september 2019
De mascotte die onze school gesponsord heeft voor de vzw SuperNils heeft ons op de eerste schooldag een bezoekje gebracht.