De Beren

kleuter- en lagere school

Huiswerkklas

Vanaf het 3de leerjaar krijgen de kinderen de kans om in de huiswerkklas, onder begeleiding van de eigen klasleerkracht, hun huiswerk te maken.

Zo kunnen ze gebruik maken van al het materiaal dat ze nodig zouden kunnen hebben: woordenboeken, atlassen, computers...

Ze kunnen natuurlijk ook steeds vragen stellen aan de leerkracht die met plezier verder zal helpen.

Voor L3 en L4 gaat de huiswerkklas door op maandag van 15u45 tot 16u15 en is de kostprijs € 0,40 (wordt verrekend op de maandfactuur).
Voor L5 en L6 gaat de huiswerkklas door op dinsdag van 15u45 tot 16u45 en is de kostprijs € 0,75 (wordt ook verrekend op de maandfactuur).
Dit elke week tenzij er een personeelsvergadering is gepland of als de kinderen die dag of de dag erna een uitstap op uitstap gaan.

Belangrijk om te weten: de betaalde bedragen komen mee op het fiscaal attest.