De Beren

kleuter- en lagere school

Huiswerkklas

Vanaf het 3de leerjaar krijgen de kinderen de kans om in de huiswerkklas, onder begeleiding van de eigen klasleerkracht, hun huiswerk te maken.

Zo kunnen ze gebruik maken van al het materiaal dat ze nodig zouden kunnen hebben: woordenboeken, atlassen, computers...

Ze kunnen natuurlijk ook steeds vragen stellen aan de leerkracht die met plezier verder zal helpen.

Voor L3 en L4 gaat de huiswerkklas door van 15u45 tot 16u15 en is de kostprijs € 0,40 (wordt verrekend op de maandfactuur).
Voor L5 en L6 gaat de huiswerkklas door van 15u45 tot 16u45 en is de kostprijs € 0,75 (wordt ook verrekend op de maandfactuur).
Deze huiswerkklas vindt telkens plaats op maandag en op donderdag tenzij er een personeelsvergadering is gepland of als de kinderen die dag of de dag erna een uitstap hebben gepland.

Belangrijk om te weten: de betaalde bedragen komen mee op het fiscaal attest.