De Beren

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Zorgteamgalante beer aan huis

Onze zorgcoördinator is juf Keely Wallaert en zij werkt nauw samen met het CLB.

Wat doen zij? Zij zorgen ervoor dat onze leerlingen alle leerstof krijgen waar ze nood aan hebben. De kinderen die een beetje extra hulp kunnen gebruiken helpen ze in de klas. Voor de kinderen die extra uitdagingen nodig hebben, maar geen kangoeroekinderen zijn, bedenken ze mee spannende en interessante manieren om hen te prikkelen en te stimuleren.

Soms moeten er ook minder leuke boodschappen worden gebracht aan de ouders en ook hierbij helpen ze om de ouders op dezelfde golflengte te krijgen dan de school, uiteraard altijd met het welbevinden van het kind voor ogen!

 

Het CLB

Leerlingenbegeleiding Stedelijke Basisschool het BaronnekeWij vinden het belangrijk dat elk kind kan leren op een manier die bij het kind past. Daarom werken wij vaak in kleine groep zowel binnen als buiten de klasmuren. De klasleerkrachten kunnen hierbij steunen op ons zorgteam.

Onze school werkt samen met het Stedelijk CLB

Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen er terecht met vragen. De centra geven informatie, bieden hulp en begeleiding bij leren en studeren, en adviseren over de onderwijsloopbaan. Ook preventieve gezondheidszorg en het opvolgen van het psychisch en sociaal functioneren van een leerling behoren tot de dienstverlening van een CLB

Ouders of leerlingen kunnen altijd gratis een beroep doen op CLB-begeleiding.

Een school kan ook zelf vragen om een leerling in het basisonderwijs te begeleiden. In dat geval zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Enkel bij spijbelgedrag en bepaalde medische onderzoeken wordt hierop een uitzondering gemaakt.

 

Stedelijk CLB Antwerpen - www.stedelijkonderwijs.be/CLB
Biekorfstraat 72
2060 Antwerpen
tel: 03 338 44 88
e-mail: clb@so.antwerpen.be