De Beren

kleuter- en lagere school

Onze lagere schoolklassen

De lagere school van De Beren telt zes klassen. Leer ze hier kennen! 

berenjuf leest voor uit een boek

In het eerste leerjaar leren we lezen, rekenen, schrijven ... Dat is al heel wat!
Maar niet gevreesd, we proberen dit alles op een speelse manier te ontdekken. 

We maken kennis met Zoem de bij die ons leert lezen, we gaan aan de slag met rekenspelletjes en wanneer we klaar zijn om ook te gaan schrijven maken we daar zeker een feest van.

Schilderen, tekenen, dansen, zingen, spelen ... hoort er natuurlijk ook bij.

We leren over de natuur, de mensen en wereld om ons heen en af en toe doen we weleens een uitstap om nieuwe zaken te ontdekken.

Als een kleuter, klaar om op ontdekking te gaan, komen deze kinderen binnen in onze lagere school en als een flinke, grote meneer of dame gaan zij einde schooljaar de zomervakantie tegemoet. 
Dikke duim voor al die eersteklassers.

vijf beren die kijken naar één plaats

In het tweede leerjaar leren we weer ongelooflijk veel bij.
De tafels, lezen, samenwerken in een fijne klasgroep, zelfstandig werken, opkomen voor je eigen mening, kritisch zijn, elkaar helpen en luisteren zijn heel erg belangrijk. 

Hiernaast wordt er naar muziek geluisterd, gedanst, toneel gespeeld en natuurlijik ook geknutseld. 

We maken ook verschillende uitstappen: we gaan naar toneel-, ballet-, en musicalvoorstellingen kijken, leren over de natuur en onze omgeving, leren over dingen van vroeger, ... 

Kortom, we maken er een leerrijk, spannend en spetterend jaar van!

beer met megafoon

Wat staat er je onder andere te wachten in het derde leerjaar?

We gaan stevig aan de slag met de maal-en deeltafels.
We leren er ook cijferen en meetkundig tekenen.

Bij het leergebied Nederlands zetten we in op begrijpend lezen.
We leren hoe teksten in elkaar zitten en oefenen de hoofdletters die je al leerde nog eens goed in.

Bij de leergebieden Mens en Maatschappij en Wetenschappen en Techniek leren we over onze eigen stamboom en tijdlijn.
We ontdekken in de praktijk hoe een plant groeit.

In het derde leerjaar gaan we ook op zeeklassen. Dit zijn 3 dagen vol bewondering, ontdekking en plezier.
We leven ons uit op het strand en in de duinen.

We gaan heel wat nieuwe dingen leren en samen fijne momenten beleven in het derde leerjaar!

bedbeertje Hayat en Caroline

In het 4de leerjaar leer je werken met breuken en kommagetallen.

We vergroten onze getallenkennis tot 100 000 en rekenen ermee op los!

Ook met taal gaan we in sprongen vooruit: onderwerp, persoonsvorm, woordsoorten, verwijswoorden,  werken met tekstsoorten, …

Op het einde van het jaar zijn er geen geheimen meer!

Onze thema’s van W.O. zitten vol met boeiende en leerrijke informatie.

Ook je eigen inbreng is erg belangrijk om tot een goed einde te komen.

Er zijn veel uitstappen met de fiets.  We gaan zelfs op weekverblijf met de fiets.  Smeer je beentjes maar in!

 

beer leest boeken

Het vijfde leerjaar heeft een goed gevuld programma waarbij naast de traditionele leergebieden, Taal, W.O., Wiskunde, Muzische vorming, er ook tijd gaat naar Frans en leren leren.

Bonjour, moi je suis … . Met deze woorden start elk jaar weer onze ontdekkingsreis van de Franse taal. Via spelletjes, gesprekken en luisteroefeningen kunnen de kinderen op het einde van het schooljaar zich vlot voorstellen, vertellen over het weer, vertellen waar ze wonen, tellen tot 1000, … .

Leren studeren is een belangrijk onderdeel binnen WO. In de leren leren schrift maken we na elk thema een samenvatting via een studeertechniek. Nadien worden deze technieken toegepast op andere leergebieden. Zo gaan we op zoek naar de beste studeertechniek van iedereen.

Samen is in het vijfde leerjaar een kernbegrip. Door middel van “Samen sterk”- tips , groepsbevorderende activiteiten en een fantastische week in de Ardennen trachten we elk jaar een hechte klasgroep te zijn.

beer met diploma in de hand

Welkom in het zesde leerjaar!

Het laatste jaar van de lagere school!  Een jaar waarin hard wordt gewerkt!
 

Tijdens dit jaar bereiden we de kinderen voor op de grote stap naar het secundair onderwijs. 
Dit doen we door de kinderen kennis te laten maken met verschillende leerstrategieën, zelfstandigheid te stimuleren, ...

Daarnaast verrijken we onze lessen met leeruitstappen, een meerdaagse, projecten, ...

In de laatste schoolweek schitteren de kinderen tijdens de proclamatie.

3 beren met een vlag

Respect leren opbrengen voor elkaar, begrip opbrengen voor andere meningen en leren samenwerken. Dit zijn alvast 3 thema's waar onze leerkrachten rond werken.

Op onze school bieden we de keuze tussen niet-confessionele zedenleer, rooms-katholieke godsdienst en islamitische godsdienst. Heeft u een ander geloof, laat het ons weten en we bekijken wat we eventueel kunnen doen.