De Beren

kleuter- en lagere school

Oudervereniging

In onze school moeten kinderen leren samenwerken. Als school geven we dan natuurlijk het goede voorbeeld.

Zo werken wij samen met verschillende sportverenigingen uit onze buurt om onze jaarlijkse sportdag tot een groot succes te maken en kinderen aan te sporen om te sporten.
Ook met de muziekacademie, het district Bezali en het RVT werken wij geregeld samen.

And last but not least: onze oudervereniging en leerlingenraad. Zij werken nauw samen met onze leerkrachten waardoor er mooie resultaten geboekt worden.

 

Actief lid

3 à 4 keer per jaar komt het oudercomité samen in de school ( dit staat steeds op de bereninfo). 

Wij bespreken onder meer:

  • De activiteiten van dat jaar
  • Taakverdeling
  • Extra aankopen voor de school
  • Extra budget voor activiteiten
  • Enz…

Wil jij deel uit maken van dit tof team schrijf je dan in voor de WhatsApp groep.

 

Helpende Handen.

Het oudercomité bestaat enkel uit vrijwilligers die worden bijgestaan door de leerkrachten en zijn daarom steeds op zoek naar nieuwe krachten.

Zie je het zitten om 1, 2 of meer dagen per jaar te komen helpen, maar wil je geen vergaderingen bijwonen. Reik dan je gewoon je helpende hand aan.

Wij hebben vrijwilligers nodig voor:

  • Broodjes smeren (elke laatste vrijdag)
  • Berendag
  • Kerst, halloween, …

Wil je mee in de “helpende handen WhatsApp groep”? Schrijf je dan nu in.

Hulp is steeds vrijblijvend. Je moet je nooit verplicht voelen.