De Beren

kleuter- en lagere school

Oudervereniging

In onze school moeten kinderen leren samenwerken. Als school geven we dan natuurlijk het goede voorbeeld.

Zo werken wij samen met verschillende sportverenigingen uit onze buurt om onze jaarlijkse sportdag tot een groot succes te maken en kinderen aan te sporen om te sporten.

Ook met de muziekacademie, het district Bezali en het RVT werken wij geregeld samen.

And last but not least: onze oudervereniging en leerlingenraad. Zij werken nauw samen met onze leerkrachten waardoor er mooie resultaten geboekt worden.