De Beren

kleuter- en lagere school

Handbaltornooi

Onze kinderen hebben deelgenomen aan het handbaltornooi!
Berenhandballers

Ze hebben dat fantastisch gedaan! 

donderdag 10 oktober 2019