De Beren

kleuter- en lagere school

Schoolreglement Berenschool

tekening berenmeisjeBij de inschrijving in onze school verklaren alle ouders zich akkoord met het Algemeen Schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs. In dit reglement vind je ook onze schooleigen afspraken terug. 

Indien u wat meer info over de levensbeschouwelijke vakken wenst, dan kan u alvast heel wat informatie in deze brochure terugvinden.