De Beren

kleuter- en lagere school

Visie

Onze Berenvisie

Het schoolteam vindt het belangrijk dat uw kind zich goed voelt op school om zo zijn talent te ontdekken. Ook ouders worden hierbij actief betrokken.

  • Het schoolteam vindt het heel belangrijk dat uw kind graag naar school komt. Dit is de basis voor hun verdere schoolloopbaan.Berenhoofd
  • Elk kind ontwikkelt zijn talent maximaal. Daarom wordt er vertrokken van wat uw zoon of dochter al kan. Wij zorgen voor een gevarieerd aanbod aan leerstof in de school.
  • Voor ieder kind is er aangepast werk, dit kan zowel verrijkend (meer- en hoogbegaafde leerlingen) als remediërend (leerlingen met nood aan extra hulp) zijn.
  • Door goede schoolafspraken en overlegmomenten kunnen wij garanderen dat alle leerlingen krijgen wat ze nodig hebben om een vlotte start in het secundair onderwijs te kunnen maken.
  • Een goed contact met de ouders is heel belangrijk zodat zij zonder drempelvrees durven binnenkomen. Wij plannen verschillende oudercontacten en schoolfeesten zodat wij alle ouders beter leren kennen en zij het berenteam. 
  • Ouders en grootouders worden warm aangespoord om te helpen in onze school via een actief oudercomité. Zij plannen o.a. een kerstmarkt, een wafelverkoop, een bloembollenactie, de Berendag en tal van andere activiteiten.