De Beren

kleuter- en lagere school

Visie

De Beren is een dorpsschool met een warme sfeer. In 2016 nam onze school haar intrek in een nieuw gebouw met moderne klassen. Licht, lucht en ruimte staan centraal. De multifunctionele ruimtesmaken co-teaching mogelijk. Onze manier van lesgeven stimuleert zelfinzicht en zelfstandigheid, maar ook samenwerking en sociale vaardigheden. Want het is die houding en het zijn die vaardigheden die goed van pas komen in het middelbaar én in het leven. 

Welbevinden en betrokkenheid zorgen voor een kwalitatief leerproces.

Bij ons is iedereen welkom. We zorgen ervoor dat onze kinderen, ouders en leerkrachten graag naar school komen. Wie goed in zijn vel zit, is gelukkig en betrokken. We werken aan een positief zelfbeeld voor iedereen. Vertrouwen is een voorwaarde om te kunnen samenwerken met elkaar. We zetten daarom in op de vertrouwensband met ouders, kinderen en leerkrachten. We stimuleren verbondenheid. Een goed contact met de ouders vinden we heel belangrijk, niemand hoeft drempelvrees te hebben. We plannen verschillende oudercontacten en schoolfeesten zodat we elkaar beter leren kennen. Ouders en grootouders kunnen daarnaast een handje helpen via een actief oudercomité. Ze plannen o.a. een kerstmarkt, een wafelverkoop, een bloembollenactie, de Berendag en tal van andere activiteiten.

Ondersteuning en uitdaging gaan hand in hand.

We houden rekening met elk kind. Op onze speelplaats vinden kinderen uitdaging en avontuur, maar er zijn ook rustige plekjes. De leerstof sluit aan bij de interesses van de kinderen. Samen gaan we op zoek naar wat er nodig is om maximaal te kunnen groeien. We stimuleren de kinderen om hun leerproces mee in handen te nemen. Elk kind ontwikkelt zich op een eigen tempo en leert op een andere manier. Onze leerkrachten bieden op het juiste moment de nodige ondersteuning of uitdaging. Voor ieder kind is er aangepast werk, dit kan zowel verrijkend (meer- en hoogbegaafde leerlingen) als remediërend (leerlingen met nood aan extra hulp) zijn. Zo kan elk kind zijn of haar grenzen verleggen.

Zelfstandige wereldburgers vinden hun weg in de maatschappij van morgen.

We bereiden onze kinderen voor om hun weg te zoeken in de maatschappij. We vormen hen mee tot zelfredzame, integere en mondige jongeren. Jongeren met vertrouwen, durf en zin om te ondernemen. We stimuleren zelfstandigheid. Door goede schoolafspraken en overlegmomenten kunnen we garanderen dat alle leerlingen krijgen wat ze nodig hebben om een vlotte start in het secundair onderwijs te kunnen maken. We maken de kinderen wegwijs binnen de verschillende leerdomeinen. Ook in de kleuterschool gaan ze al zelfstandig aan de slag. Daarnaast werken onze kinderen in groep aan een taak. Door samen te werken ervaren ze hoe anderen een taak aanpakken. Ze leren hun sterktes en zwaktes kennen. Ze worden zich bewust van hun eigen kunnen en van hun mogelijkheden, maar ze leren ook elkaars talenten te herkennen en te erkennen.