De Bever

kleuter- en lagere school

De Bever

Troeven

  • Onderwijs op maat
  • Naschoolse activiteiten
  • Oog voor gezonde voeding
  • Bibliotheek
  • Daguitstappen en weekverblijven
  • Oudergroep en leerlingenraad
  • MOS-school: Groene bevers met een visie
  • Enthousiast leerkrachtenteam
  • Buurtschool
  • Hoge ouderbetrokkenheid

Uitleven kan in onze bevervallei!

Bevervallei

We willen ook anderstalige ouders zoveel mogelijk betrekken

Els de Bruijne
Kleuterjuf 3de kleuterklas
Els de Bruijne, kleurtjuf van de Stedelijk baisschool De Bever

"De Bever" staat voor: Wij zorgen voor iedereen!

Ivo Blom
Directeur
Directeur Ivo Blom

Groen word je door te doen!

Albert de Bever
Basisschool De Bever

Ik zorg er voor dat de kinderen veel en graag lezen!

Mien De Babbelfien
Jamilla en Mien De Babbelfien

Vacatures

voltijds, 24u per week
De Octopus
voltijds, 24u per week
De Zonnebloem