De Bever

kleuter- en lagere school

Onze Partners

Stedelijke CLB Antwerpen:

Stedelijk CLB Antwerpen

Biekorfstraat 72, 2060 Antwerpen

tel +32 3 338 44 88

www.stedelijkonderwijs.be/CLB