De Bever

kleuter- en lagere school

Schoolreglement basisschool De Bever

In het schoolreglement van Lerende Stad vind je het pedagogisch project dat wij als schoolteam volledig ondersteunen. Hierin staan de wettelijke bepalingen.

Hier vind je het algemene schoolreglement van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs.
 

Jouw kind laten opgroeien tot een jong volwassene die respectvol met anderen kan samenleven.

Openstaan voor een wereld van verschil is belangrijk voor jouw kind.  Iedereen heeft recht op een mooie toekomst. Iedereen heeft het recht om zijn talent te ontwikkelen.

Daarom is het bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, initiatief nemen, creatief werken en denken zeer belangrijk.

Respect voor elkaar, voor andersdenkenden en voor alles wat we in de natuur of in onze omgeving tegen komen, streeft het schoolteam na.

Voor dit alles staan wij als democratische en pluralistische school open.

Wij geven jouw kind geborgenheid en dit leidt tot zelfstandigheid.
 

De directie en het schoolteam van “De Bever”.